Saturday, 01/10/2022 - 02:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tân

Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 - 2020

    UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:   /KH-THCM

Hồng Lộc, ngày  26  tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH 

CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020

 

- Thực hiện Công văn số 256 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp Trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019   ;

- Căn cứ Kế hoạch sô     /KH – THCSHT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của trường trung học cơ sở Hồng Tân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học: 2019 - 2020

Chuyên môn đề ra kế hoạch chuyên môn cho năm học 2019- 2020 như sau:

 

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Đặc điểm tình hình:

Tổng số lớp 26 lớp với tổng số học sinh 783 em, trong đó K6: 06 lớp(171 em); K7: 06 lớp(186 em); K8: 07 lớp( 205 em); K9: 7 lớp( 221 em).

CSVC: 28 phòng học cao tầng; 4 phòng thực hành bộ môn, 01 phòng Tin,  khối phòng hành chính và có 02 công trình vệ sinh đạt chuẩn.

Tổng số CBGVNV: Tổng số: 61(QL: 3  GV: 53;  NV: 5); BC: 61; HĐ: 0

Trình độ đào tạo cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp đạt chuẩn 100%, trên chuẩn: 94,9%, trong đó: 01 Thạc sĩ, 54 ĐH, 02: CĐ;04 TC (văn thư, y tế; Kế toán; Thiết bị Thư viện)

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Cụ thể: Kết quả 2 mặt giáo dục:

         - Hạnh kiểm : Loại tốt : 811 em đạt tỷ lệ : 94,41% ; Loại khá : 42 em đạt tỷ lệ : 0,77% ; không có HS có HK xếp loại yếu.

         - Học lực : Loại giỏi : 15% ; Khá : 34% ; TB : 25,48% ; Yếu, kém dưới 3%

+ Tỷ lệ lên lớp: 99%

+ Tỷ lệ TN THCS: 98,47 %

        - Về chất lượng mũi nhọn:

 + Năm học 2018 – 2019 nhà trường có 13 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 6 giải học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, 4 giải học sinh giỏi tỉnh các môn TDTT, 03 học sinh đạt giải STKHKT và có 04 em được dự thi cấp quốc gia, trong đó: 01 TDTT, 03 em về STKT Thanh thiếu niên nhi đồng.

 + Có 119 lượt giải học sinh giỏi cấp huyện. Xếp thứ hai toàn huyện đối với khối 9; Xếp nhất huyện về HSG TDTT, xếp thứ 3 về khối 6,7 và 8; xếp thứ 2 về học sinh giỏi Tin học trẻ.

+ Tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp huyện có hai sản phẩm đạt giải 3. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng có 1 sẩn phẩm đạt giải nhì cấp huyện và đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Hiện tại, sản phẩm này đang tham dự kì thi cấp quốc gia. Xếp thứ 3 toàn huyện về cuộc thi STKHKT.

- Giáo viên:

+ CSTĐ cơ sở: 03, Bằng khen: 02; Giấy khen: 02

+ LĐTT: 19

+ GVG tỉnh: 01; GVG huyện: 22

 1. Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi:

  + Được sự quan tâm chỉ đạo của SGD, PGD và của địa phương.

  + Truyền thống địa phương, nhân dân hiếu học và học giỏi.

  + Trình độ chuyên môn giáo viên đạt chuẩn 100%. Trong đó trên chuẩn 94,9%.

+ Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay, như thiếu sân TDTT riêng biệt, thiết bị dạy học thiếu và hư hỏng nhiều,

+ Điều kiện kinh tế nhân dân, phụ huynh học sinh còn nhiều khó khăn.

+ Một bộ phận học sinh lười học, năng lực hạn chế

+ Phần lớn học sinh con nông dân kinh tế khó khăn, một số gia đình bố mẹ đi làm ăn xa con cái chủ yếu phó mặc cho nhà trường.

 

PHẦN II

 NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2019-2020

1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

a. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh.

- Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời; quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh, an toàn của các phòng thí nghiệm, thực hành; các công trình vệ sinh để đáp ứng cho năm học mới và để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới. Rà soát các danh mục thiết bị thí nghiệm hóa chất để thanh lí, tiêu hủy theo đúng quy định, thực hiện đảm bảo quy trình và đảm bảo an toàn trong các giờ thí nghiệm, thực hành. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học, thư viện; các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng; đảm bảo quy trình, an toàn.

c. Triển khai, tổ chức dạy các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật vào buổi chiều.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng kế hoạch môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; gắn kết với việc thực hiện CT GDPT mới; việc xây dựng Kế hoạch và việc tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kĩ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm phải thiết thực, tránh hình thức, gây lãng phí và không đảm bảo an toàn cho học sinh.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a. Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh: 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học và các hoạt động giáo dục;

        - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh...

b. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Tiếp tục vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học tiên tiến, tích cực; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

+ Đối với các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Mỗi tổ chuyên môn phải hướng dẫn học sinh làm ít nhất một sản phẩm dự thi có chất lượng; Công đoàn phối kết hợp với đoàn thanh niên làm 01 sản phẩm dự thi dành cho giáo viên có chất lượng.

            + Tổ chức các cuộc thi tiếng Anh trên Internet và các cuộc thi, Hội thi khác là hoàn toàn tự nguyện của học sinh.

c. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ:

- Chỉ đạo thực hiện chương trình môn Tiếng Anh 10 năm mới đối với khối 6,7; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, hoạt động ngoại khóa, tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học. Mỗi khối lớp thành lập một Câu lạc bộ tiếng Anh, lấy đội tuyển học sinh giỏi trường làm hạt nhân, bố trí giáo viên phụ trách.

- Kết hợp với các Trung tâm ngoại ngữ trong và ngoài huyện để mời giáo viên nước ngoài vào trường học thỉnh giảng, trước mắt lấy các câu lạc bộ tiếng Anh làm nòng cốt của phong trào.

- Tổ chức thi tiếng Anh qua mạng (IOE) bằng hình thức tự nguyện và không đánh giá thi đua cho học sinh các khối lớp.

     d. Công tác phân luồng, hướng nghiệp:

Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh.

e. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục:

Cũng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn PCGD ở mức độ 3 và XMC mức độ.

g. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh.

h. Đa dạng hóa các hình thức và nội dung trong công tác hoạt động thư viện trường học; Xây dựng kế hoạch và tổ chức đưa các tiết đọc sách tổ chức 1- 2 buổi/tháng đọc sách tập trung tại thư viện; giảm số buổi dạy thêm để dành thời gian cho học sinh đến đọc sách và mượn sách tại thư viện; Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trãi nghiệm sáng tạo đều tổ chức trong không gian của thư viện. Tiếp tục giữ vững danh hiệu thư viện Tiên tiến.

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên

a. Tăng cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong công việc; tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị thực hiện có hiệu quả CT GDPT mới.

b. Trên cơ sở các đợt tập huấn do Sở, Phòng GDĐT tổ chức, các tổ chuyên môn tổ chức tốt việc tập huấn cho giáo viên.

c. Tổ chuyên môn phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán, góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

c.Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn:

- Tập trung  trao đổi thảo luận rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

- Trên cơ sở nghiên cứu CT GDPT mới, các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động vận dụng trong từng bài/tiết dạy học của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, góp phần phát triển năng lực phẩm chất người học.

5. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

a. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung CT GDPT mới.

b. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.

c. Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và các hướng dẫn của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo thực hiện CTGDPT mới, thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy, sẵn sàng triển khai CTGDPT từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.

6. Đổi mới công tác quản lí

a. Tăng cường tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Xây dựng trường học, an toàn, lành mạnh, thân thiện;

b. Tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra theo tinh thần Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GDĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

c. Chỉ đạo, quản lí chặt chẽ việc tổ chức học thêm của các nhà trường thực hiện hướng dẫn theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT và Quyết định số 2942/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tĩnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường trong triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh qua sổ liên lạc điện tử; tăng cường quản lý hoạt động chuyên môn qua hệ thống Trường học kết nối, quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử thực hiện theo Công văn số 1360/SGDĐT-GDPT, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở GDĐT, 100%  các trường sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, phiếu báo giảng điện tử; sổ liên lạc điện tử, khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử, máy tính khi lên lớp (không nhất thiết phải in giáo án ra giấy).

8. Thực hiện tốt công tác truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới CT GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học.

9. Công tác thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo

Làm tổ công tác thi đua, đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan  để động viên cán bộ giáo viên yên tâm công tác quan tâm đến cán bộ giáo viên có nhiều đóng góp trong các phong trào của nhà trường.

 

PHẦN III

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

1/ Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

- Thực hiện khung thời gian 35 tuần thực học( KH1: 18 tuần; HK2: 17 tuần)

- Tổ chức dạy và học ngoại ngữ: Dạy chương trình tiếng Anh lớp 6,7 hệ 10 năm đảm bảo 100%. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD & ĐT tổ chức.Khuyến khích giáo viên học và thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS/TOEFL theo Nghị định 96/2018/NĐHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tốt câu lạc bộ tiếng Anh, phối hợp với Trung tâm tiếng Anh mời giáo viên bản ngữ dạy giao tiếp cho học sinh, giao lưu với giáo viên.

- Tạo điều kiện cho tổ chuyên môn hoạt động và tiêu chí xếp loại tổ tiên tiến như sau

+ Tổ chuyên môn sinh hoạt lần 1( vào chiều thứ 2, tuần 1 trong tháng), lần 2 ( vào chiều thứ 2, tuần 3 trong tháng).

+ Mỗi tổ chuyên môn đăng kí ít nhất 01 sản phẩm STKHKT/ năm học. Tham gia ít nhất số sản phẩm có chất lượng trên “ Trường học kết nối” bằng 50% số giáo viên của tổ mình. Số học sinh dự thi HSG cấp huyện đạt giải từ có chỉ tiêu cụ thể. Phải có học sinh giỏi tỉnh và không có giáo viên vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật.

+ Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, dạy học tự chọn, dạy nghề phổ thông. Chỉ đạo thực hiện tốt lồng ghép vào các môn học giáo dục địa phương, giáo dục môi trường, giáo dục lồng ghép ANQP trong các môn học theo kế hoạch của phòng GD.

+ Tăng cường hoạt động ngoại khoá, hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, Chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh. Ra mắt một số câu lạc bộ mới như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ võ cổ truyền “ Dân ca ví dặm”, Văn học, Toán học…

Câu lạc bộ Toán sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng; Câu lạc bộ bóng đá, võ cổ truyền; Câu lạc bộ Tiếng anh, dạy tiếng anh có yếu tố người nước ngoài thực hiện theo kế hoạch riêng; Hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn ( dự kiến cuối tháng 11 trải nghiệm tại khu lưu niệm Nguyễn du); hoạt động trải nghiệm môn lịch sử dự kiến tháng 4/2020;

+ Tiếp tục phát huy hiệu quả phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tích cực ôn tập cho học sinh thi lên lớp 10 THPT.

2/ Tổ chức dạy thêm cho học sinh khối 6; 7; 8 và 9 khi được cấp phép:.

3/ Tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp học sinh

       + Dạy nghề Điện dân dụng cho học sinh khối 8, đảm bảo 100% học sinh tham gia.

       +  Thực hiện dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9: 6 tiết/ năm

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

         1/ Đổi mới phương pháp dạy học:  

          - Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường tính chủ động, sáng tạo cho học sinh. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khả năng thực hành, trình bày, thảo luận…

         2/ Đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Tổ chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kì, mục tiêu các bài kiểm tra, hệ thống câu hỏi, ma trận đề các bài kiểm tra 1 tiết, học kỳ. GV thực hiện đúng tỷ lệ hình thức kiểm tra TL&TN mà ngành quy định.

       - Mỗi một giáo viên phải xây dựng được bộ đề kiểm tra (kèm theo đáp án) môn, khối đang dạy bằng số lượng bài kiểm tra một tiết trở lên tương ứng với mốc thời gian của tiết kiểm tra trong một năm học. Gửi bản mềm về CM trường thành lập ngân hàng đề dùng chung. Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm duyệt nội dung kiến thức và tập hợp đề của từng môn gửi về chuyên môn trường: Học kỳ I trước ngày 15/10/20919;  học kỳ II gửi vào cuối tháng 01/2020

- GV bám chuẩn kiến thức, kỹ năng, định hướng phát triển năng lực để xác định nội dung kiểm tra, lập hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá các bài học chủ đề.

- Tất cả GV thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra thường xuyên học sinh. Thực hiện nghiêm túc đánh giá bằng nhận xét tại lớp, ghi đủ lời nhận xét trong các bài kiểm tra viết. Cho điểm khuyến khích học sinh các sản phẩm dự án KHKT, bài thuyết trình khoa học của học sinh qua các cuộc thi. Khuyến khích GV tổ chức cho học sinh tự đánh giá và học sinh đánh giá lẫn nhau

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

         1/ Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

1.1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật:

100 % GV không vi phạm pháp luật.

1.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

a. Thực hiện công tác BDTX :

- GV tham dự các lớp tập huấn chuyên đề đầy đủ, nghiêm túc, đăng kí các modul

- Tất cả CB, GV thực hiện các modun BDTX, làm hồ sơ BDTX đủ quy định.

b. Chỉ đạo tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:

- Mỗi tổ CM môn báo cáo 1 - 2 chuyên đề nghiệp vụ chuyên môn PPDH, KTĐG

- Tổ chức các chuyên đề về công tác giáo dục kỹ năng sống

c. Công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm:

- Tổ chức, động viên tất cả GV đăng ký đề tài SKKN thiết thực, tập trung định hướng đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên hoàn thành SKKN trong tháng 11. Hội đồng khoa học trường xét chấm, góp ý vào cuối tháng 11, nạp về PGD vào đầu tháng 12.

1.3. Chất lượng đội ngũ:

a.Tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của đội ngũ: - Tất cả CB, GV, NV chấp hành kỷ luật nghiêm túc, đạo đức tốt.

- Kết quả xếp loại BDTX:Giỏi: 60 % ; Khá: 30 % ;TB: 10 % ;Yếu: 0  % ; Không xếp loại: 0 % .

 IV. Tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi do ngành tổ chức:

* Tổ chức các cuộc thi đối với học sinh.  

            + Thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp Huyện tổ chức 2 đợt, dự kiến đợt I thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh từ 5 - 10/10/2019; đợt II (các môn còn lại) từ 5 - 10/11/2019. Thi cấp tỉnh vào 7/01/2020 (Sở sẽ có văn bản hướng dẫn sau).

          + Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi huyện khối 6,7,8 ở 3 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, dự kiến từ 16 - 20/03/2020.

            + HKPĐ cấp trường hoàn thành trong tháng 10/2019; HKPĐ cấp huyện dự kiến: Từ 25-29/11/2019; HKPĐ cấp tỉnh dự kiến:

            - Đợt 1 từ:  08 - 12/01/2020;

            - Đợt 2 từ: 04 - 08/02/2020;

          + Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021: (Trường THPT Chuyên tỉnh và không chuyên) 30- 31/5/2020;

         + Duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT: Trước 20/7/2020;

         + Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021: trước 31/7/2020;

+ Đối với các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Mỗi tổ chuyên môn phải hướng dẫn học sinh làm ít nhất một sản phẩm dự thi có chất lượng; Công đoàn phối kết hợp với đoàn thanh niên làm 01 sản phẩm dự thi dành cho giáo viên có chất lượng.

            + Tổ chức các cuộc thi tiếng Anh trên Internet và các cuộc thi, Hội thi khác là hoàn toàn tự nguyện của học sinh.

.

PHẦN IV

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

I. Đối với tập thể:

 

TT

Tên tổ chức

Danh hiệu năm

học 2018 - 2019

Danh hiệu năm học

 2019 - 2020

1

Chi bộ

Trong sạch vững mạnh.

Trong sạch vững mạnh.

2

Nhà trường

Tập thể LĐK khá

Tập thể LĐTT

3

Công đoàn

Vững mạnh cấp huyện

Vững mạnh cấp huyện

5

Đoàn -Đội

Xuất sắc cấp huyện

Xuất sắc cấp huyện

6

Tổ Toán; Lý; Tin; CN

 Tập thể LĐTTT

Tổ HTTNV

7

Tổ Văn,Sử,Địa,GDCD

Tập thể LĐTT Xuất sắc

Tổ HTTNV

8

Tổ Sinh Hóa- TD

Tập thể LĐTTT

Tổ HTTNV

9

Tổ Anh; MT; AN

Tập thể LĐTTT

Tổ HTTNV

10

Tổ Hành chính

Tập thể LĐTTT

Tổ HTTNV

11

Lớp tiên tiến xuất sắc

Có danh sách đính kèm

20 lớp

12

Lớp tiên tiến

Có danh sách đính kèm

6 lớp

                                                 

II. Các phong trào thi đua; các cuộc vận động, các hội thi, cuộc thi...hoạt động GD

  * Các phong trào, cuộc vận động.

 1. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Xuất sắc cấp huyện
 2. Xây dựng trường Xanh –Sạch - Đẹp- An toàn: Xuất sắc cấp huyện
 3. Thư viện : Đạt thư viên tiên tiến
 4. Hội chữ thập đỏ: Xuất sắc cấp huyện
 5. Các cuộc thi, hội thi : STKHKT, tiếng Anh qua mạng… đều tham gia và đạt giải
 6. Các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả. Ra mắt hai câu lạc bộ mới: Câu lạc bộ Bóng đá, Võ thuật

  * Các Hội thi, cuộc thi, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn

      1. Các cuộc thi, hội thi : STKHKT, tiếng Anh qua mạng… đều tham gia và đạt giải

      2. Chất lượng giáo dục: Đại trà:

- Học lực: loại Giỏi( từ 12 – 15%); Khá: (30- 40%); Yếu: dưới 3%.

- Hạnh kiểm: Tốt, khá: 90% trở lên

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 96 – 98%.

- Chất lượng tuyển sinh: Thi lên lớp 10 THPT đạt khoảng từ 80%-85%

- Tuyển sinh lớp 6: 100% trở lên.

           - Chất lượng học sinh giỏi:

- Học sinh giỏi tỉnh: 13 đến 15 em

- Học sinh giỏi quốc gia: 1 đến 2 em

           - Học sinh giỏi huyện.

+ Văn hóa: K9: 42/48 đậu(tỷ lệ 87,5%): xếp từ thứ nhất đến thứ 2 huyện.

          K6,7,8: 40/45 đậu ( tỷ lệ 88,8%): xếp từ thứ nhất đến thứ 2 huyện.

   + Thể dục thể thao: xếp thứ nhất huyện.

III. Về cá nhân cán bộ, giáo viên:

- Chiến sỹ Thi đua Cơ sở: 14 đồng chí; 

- LĐTT: 57 đồng chí

- Bằng khen UBND Tỉnh: 01 đồng chí.

- Giấy khen UBND Huyện: 03 đồng chí;

- Giấy khen Sở giáo dục đào tạo: 01 đồng chí

          (Có danh sách kèm theo)

 

PHẦN V

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Đối với tổ chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra hồ sơ để điều chỉnh kịp thời những sai sót trong hoạt động dạy và học. Tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động chuyên môn trong tổ và các điều chỉnh về chuyên môn.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm các tiết dự giờ kiểm tra đánh giá trong tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp tổ, cấp trường, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, phương pháp, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong giảng dạy… tránh sinh hoạt tổ chỉ mang tính hình thức.

- Các tổ chuyên môn phải chủ động, có kế hoạch từng tuần, tháng. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu vào nội dung chương trình giáo dục, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Chú ý học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo hoặc có cách dạy học hợp lí. Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ học sinh giỏi bộ môn.

- Tổ chuyên môn phải có một chuyên đề thiên về ứng dụng CNTT vào trong soạn giảng và đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức và có PP học tập đúng đắn, phù hợp. Chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn.

- Tăng cường dự giờ, tổ chức thao giảng theo yêu cầu đảm bảo mục tiêu giảm tải (tăng thời lượng cho các bài khó, thực hành- luyện tập; đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra – đánh giá; tăng cường giáo dục kỹ năng và thực hiện các yêu cầu giáo dục tích hợp ở các bộ môn).

- TTCM tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đánh giá đúng thực chất năng lực của giáo viên.

 • Kiểm tra hồ sơ giáo viên ít nhất 02 đợt trong một học kỳ.

2. Đối với giáo viên

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu nâng dần chất lượng các bộ môn.

- Đầu tư soạn giảng tốt các tiết tổng kết nhằm củng cố, hệ thống hóa kiến thức bộ môn. Đối với các tiết ôn tập, Giáo viên cần dựa vào tài liệu sách giáo khoa và tình hình thực tế của lớp để xây dựng nội dung và hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

- Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp với đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng bộ môn.

- Thiết kế, soạn - giảng theo khung giáo án đã thống nhất trong đợt sinh hoạt chuyên môn của trường.

- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng từng bài, từng môn học, điều kiện cụ thể của trường.

- Từng giáo viên phải có sự đầu tư thích đáng cho chuyên môn, từng bài dạy phải có sự chuẩn bị chu đáo. Mỗi giáo viên phải nắm vững qui trình soạn giảng “Tìm hiểu kĩ nội dung kiến thức, yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, phát triển năng lực học sinh - nghiên cứu mục tiêu bài giảng - trên thực tiễn học sinh từng lớp, trên cơ sở trang thiết bị của nhà trường và có thể tự làm - chọn phương pháp phù hợp”.

        - Yêu cầu bài soạn của giáo viên phải tập hợp theo từng tệp, theo môn được phân công giảng dạy có ghi rõ ngày tháng soạn, gửi về tổ chuyên môn khi có kế hoạch kiểm tra.

- Tổ chức dạy tốt các môn khoa học cơ bản, môn học tự chọn theo hướng bám sát nội dung chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện việc lồng ghép giáo dục dân số, giới tính, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, thông qua các môn học GDCD, Hoạt động NGLL, Sinh học, Địa lý …

- Đổi mới phương pháp ra đề, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, phân tích, phân loại được đúng chất lượng học sinh. Bài kiểm tra phải có sự thống nhất về nội dung kiến thức và mức độ đánh giá khi ra đề trong nhóm chuyên môn toàn khối.

- Đổi mới phương pháp soạn giảng, cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực hiện đổi mới phương pháp theo hướng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tự giác học tập.

- Hướng dẫn học sinh có phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh, vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc nhằm chấm dứt tình trạng học theo kiểu đọc - chép, học vẹt, nhìn - chép …

- Tăng cường phương pháp thực hành thí nghiệm ở các bộ môn khoa học thực nghiệm. Khai thác tối đa các thiết bị ở trường, không để xảy ra tình trạng dạy chay trong khi trường có thiết bị. Chú ý việc liên hệ thực tế trong các bài dạy.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khai thác hiệu quả tranh ảnh, các phần mềm chuyên dụng cho các bộ môn, nhằm phát huy tối đa tính năng của các phương tiện trực quan. Chú ý không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép ” sang “chiếu chép” mà kết hợp hợp lý giữa các phương pháp trong đó có việc vận dụng CNTT.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, thống kê số lượng học sinh yếu kém (đầu năm, cuối học kì I, giữa học kì 2) để đưa ra biện pháp giảng dạy phù hợp.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh khá giỏi, chú ý bồi dưỡng từ những năm đầu cấp học.

- Mỗi giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn như công tác soạn giảng, công tác hồ sơ và đảm bảo các nội dung sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn, chấp hành sự phân công chuyên môn và thực hiện đúng nhiệm vụ giáo viên.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong các giờ chính khóa.

- Tăng cường thời lượng luyện tập trong mỗi tiết học, đối với học sinh yếu cần chú ý giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng, khả năng áp dụng kiến thức vào giải các bài tập cơ bản, bài tập nhỏ, vừa sức học sinh

 

VI. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

- Xây dựng các chuẩn đánh giá các hoạt động của giáo viên và tổ chuyên môn, xây dựng các nội quy, qui chế làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn để có sự đánh giá khách quan công bằng, công khai.

- Phát huy vai trò dân chủ trong các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi cấp trường kiểm tra giáo viên theo đúng mục đích…

- Chú trọng tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong từng môn học.

- Chú ý tổ chức dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh dựa theo chuẩn kiến thức-kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa, chủ động thiết kế bài giảng khoa học; khắc phục lối dạy đọc chép..

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi chọn học sinh giỏi các cấp.

- Tổ chức tốt và có hiệu quả các hội thi nhằm đánh giá đúng năng lực của giáo viên, đây là nguồn động lực để giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng dần trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa về đổi mới phương pháp, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hợp lý.

- Tăng cường các biện pháp, hình thức kiểm tra, có kế hoạch, chỉ đạo và quản lý tốt mọi hoạt động về chuyên môn. Đặc biệt quan tâm đến công tác tự học, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng giáo viên.

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019 - 2020.

 

Tháng

Nội Dung

Người thực hiện

 

 

 

8/2019

- Giáo viên trả phép.

- Tuyển sinh lớp 6

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, hình thành những công việc đầu năm học.

- Kiểm tra năng  lực học sinh khối 6.

 

- Sắp xếp lại danh sách học sinh các lớp phù hợp với điều kiện, năng lực, số lượng; biên chế lớp 6

- Hoàn thành việc tổ chức cho học sinh thi lại

- Sinh hoạt chuyên môn rà soát việc xây dựng chương trình cho năm học, sắp xếp chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho GV.

- Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 Toán, Văn, Anh 3 buổi/tuần, các môn còn lại 2 buổi/tuần

- Tổ chức ôn tập2 môn Ngữ Văn, Toán từ ngày 20/ 8 đến 26/8

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Tập huấn sử dụng phần mềm Smas

- Làm thời khóa biểu

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ mình theo  năm, tháng, tuần.

- GV tập huấn chuyên môn ở Sở theo CV của Phòng GD

- Họp tập Chính trị, học tập nhiệm vụ năm học đầu năm

GV

 

BGH, GV được PC

BGH, GV được PC

Tú, Thanh

HT, PHT

 

TT,GV

 

 

GV được PC

 

GV

 

BGH, GV

 

 

PHT, GV

HP

TCM

 

 

GV được PC

 

 

9/2019

* Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh 02/9.

- Hoàn thành và sử dụng thời khóa biểu, phê duyệt PPCT. Dạy các môn TD, Mỹ Thuật, Âm nhạc buổi chiều các ngày theo TKB.

 - Tổng hợp góp ý dự thảo công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh nộp về Phòng GD & ĐT.

- Chuyên môn ban hành quy định về việc sử dụng, kiểm tra hồ sơ điện tử để thống nhất quản lý chung cho năm học. Chuyên môn kiểm tra các loại sổ sách của lớp, nhà trường,  GVCN ngay từ tuần 1. 

- Chuyên môn(PHT), các tổ trưởng chuẩn bị các văn bản để Hội nghị đầu năm từ cấp tổ đến toàn trường( tổ trước 10/9; trường trước 15/9)

- Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; Kế hoạch chuyên môn chuyên môn trình Hiệu trưởng duyệt (trước 10/9).                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Tổ trưởng lập KH năm học của tổ chuyên môn.

- Tổ chức BDHSG K9 và chọn đội tuyển chính thức ba môn Toán, Anh, Văn; Tiếp tục BDHSG các môn còn lại và lựa chọn đội tuyển chính thức. (từ 26-30/9)

 - Duyệt danh sách các khối lớp tại phần mềm smasd.

- Thực hiện chế độ cho điểm đúng quy định, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả.

 

 

HP, TCM,

 

 

 

 

PHT, TK, TTCM

 

 

PHT

 

 

 

 

BGH, TCM

 

 

 

BGH, TT

 

 

 

TCM

 

GV Được PC

 

 

 

PHT

 

GV

10/2019

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục BDHS giỏi 9.

- Học sinh giỏi Toán, Ngữ văn, Tiếng anh thi theo kế hoạch của Phòng GD (dự kiến 5 – 10/10)

- Khảo sát đôi tuyển HSG khối 9 các môn còn lại lần 01 (dự kiến 11 -13/10).

- Tập huấn công tác thư viện

- Dự giờ giáo viên, tổ chức thao giảng.  Nạp ma trận đề thi HK1 cho trường.

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Chỉ đạo dạy thêm đúng quy đinh khi được cấp trên cấp phép.

- Lập lớp, triển khai phụ đạo học sinh yếu

- Thành lập đội tuyển vận động viên, tổ chức thi tuyển tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp trường, cụm và huyện.

- Tổ chức Hội khỏe cấp trường dự kiến từ 25 – 30/10

- Triển khai dạy nghề cho HS khối 8  môn ĐDD

- Điều tra PCGD theo công văn của Ban chỉ đạo

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức họp tổ theo quy định

- Đăng kí tên đề tài SKKN

- Chọn ý tưởng cho sản phẩm STKHKT dành cho học sinh

BGH

 

GV được PC

 

 

HP, GV được PV

 

BGh, TCM

BCĐ và các Tổ CM

 

 

 

GV

 

BGH, TCM

 

BGH

 

HP, GV dạy TD

 

 

GV được PC

BCĐ

BTC, Tổ SH

11/2019

* Lập thành tích chào mừng ngày 20/11:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục BDHS giỏi 9.

- Học sinh giỏi Toán, Ngữ văn, Tiếng anh tiếp tục ôn tập tham dự thi cấp tỉnh (với những em nằm trong đội tuyển)

- Thi chọn đội tuyển HSG khối 9 chính thức các môn còn lại (dự kiến 25/10-02/11).

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Bộ phân CM phối hợp với CĐ tổ chức Hôi giảng giảng.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

-  Triển khai phụ đạo học sinh yếu

- Thành lập đội tuyển vận động viên, tổ chức thi tuyển tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp cụm và huyện.

- Thi STKHKT dành cho HS. Dự kiến 13-15/11 thi cấp trường; dự kiến cấp huyện từ 16 – 20/11/2019

- Triển khai dạy nghề cho HS khối 8

- Chấm SKKN cấp trường từ 25 – 30/11

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

- Động viên học sinh tham gia thi Tiếng anh qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch

- Kiểm tra và duyệt hồ sơ điện tử tháng 11

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm khu di tích Nguyễn Du dự kiến cuối tháng 11/2019

- Sơ kết thi đua đợt 1.

 

GVBD

CBGV, HS

GV

 

BGH,TPT, GV,HS

 

 

 

BGH,CĐ

 

 

TV

GV

BKNTB

 

 

 

GV được phân công

 

Ban tổ chức

 

GV được phân công

BCĐ

TCM

 

Các câu lạc bộ

 

GVCN, GV BM

 

GVCN

 

P.HT, TTCM

12/2019

* Lập thành tích chào mừng ngày quốc phòng toàn dân:

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Rà soát việc thực hiện chương trình để có kế hoạch dạy bù đối với các môn còn chậm

- Học sinh giỏi Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Hóa, Sinh, Vật ly, Sử, Đia tiếp tục ôn tập tham dự thi cấp tỉnh (đối với những học sinh trong đội tuyển)

- Thi chọn học sinh giỏi khối 6,7,8; lập đội tuyển HSG Toán, Văn, Tiếng Anh khối 6,7,8

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu

- Tổ chức tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp huyện.

- Triển khai dạy nghề cho HS khối 8

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định.

- Tổ chức ôn tập ôn thi học kỳ 1 cho học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

- Động viên học sinh tham gia thi Tiếng anh, qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch

- Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 15- 20/12/2018 (nếu tổ chức)

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình quy chế chuyên môn của GV nhất là chế độ cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh.

- Kiểm tra và duyệt hồ sơ điện tử tháng 12

 

 

 

 

BGH

 

TCM

 

GVBD

 

BGH; GVBD

 

BGH, TCM

 

Các câu lạc bộ

 

BGH, TCM

 

 

 

 

BGH

 

 

 

GV được phân công

 

BCĐ

 

TCM

 

BTC

 

 

GVCN, GVBM

 

 

 

 

01/2020

Thi đua lập thành tích mừng đảng mừng xuân mới

- Phân công chuyên môn và nhiệm vụ kỳ 2

- Tổng kết đánh giá, xếp loại học sinh.

- Sơ kết kì I, triển khai kế hoạch kì II

- Tham gia dự thi cấp tỉnh KHKT (Nếu có)

- Tiếp tục BDHS giỏi 9.

- Tham gia thi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 9 ngày07 /01

- Kết thúc chương trình kỳ I vào trước ngày 13/1/2020, bắt đầu chương trình kỳ II  chậm nhất vào 14/1/2019.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Nộp đề thi, đáp án kiểm tra cho CM trường (15 – 20/01)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8 Toán, Văn, Anh.

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu

- Thành lập đội tuyển vận động viên, tổ chức thi tuyển tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp tỉnh.

- Triển khai dạy nghề cho HS khối 8

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

- Động viên học sinh tham thi Tiếng anh, qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch

- Trích xuất tổng hợp kết quả học kỳ của từng lớp ký duyệt.

 

BGH, TCM

 

BGH, GVCN, TCM

 

BGH , HS

 

GV

 

BGH

 

 

BGH, TCM,

 

 

 

GV

 

GV, TCM

 

 

GV

 

BKTNB

 

 

TCM, GV thể dục

 

 

GV

 

TCM

 

 

GV bộ môn

 

GVCN

02/2020

*Lập Thành tích chào  mừng ngày 3/2

- Tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân, tuyên truyền về an toàn giao thông, thực hiện pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ…

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục triển khai BDHSG khối 6,7,8 (khảo sát đội tuyển lần 01 dự kiến 5 – 10/02

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu .

- Tổ chức dạy nghề cho HS khối 8

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

- Động viên học sinh tham gia giải Tiếng anh, qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch.

-Kiểm tra, duyệt hồ sơ CM tháng 02

 

 

BGH, CĐ, ĐTN, ĐTN

 

 

BGH

 

GV được PC

 

BGH, TCM

 

 

TCM

 

TCM

 

GV

 

 

 

BKTNB

 

GV được PC

 

BCĐ

 

TCM

 

 

GV bộ môn

 

GVCN , cán bộ TV

03/2020

* Lập Thành tích chào mừng ngày 8/3 và 26/3:

- Tổ chức mít tinh, giao lưu nhân ngày 8/3. 26/3.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tạo không khí vui tươi lành mạnh.

- Tăng cường phụ đạo và ôn tập cho học sinh khối 9.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục triển khai BDHSG khối 6,7,8 (khảo sát đội tuyển lần 02 dự kiến 5 – 10/03)

- Học sinh khối 6,7,8 tham gia khảo sát HSG huyện (dự kiến 16 – 20/3/2020)

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Triển khai các câu lạc bộ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn xây dựng.

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Tổ chức ôn tập ôn thi cho học sinh khối 9.

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu .

- Tổ chức dạy nghề cho HS khối 8

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

- Động viên học sinh tham gia thi Tiếng anh, qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch

- Kiểm tra, duyệt hồ sơ CM tháng 03

 

Các tổ chức

 

 

 

 

GV dạy khối 9

 

 

GV bồi dưỡng

 

 

 

TCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKTNB

 

GV dạy k9

 

 

 

BCĐ

TCM

 

Các câu lạc bộ

 

GV bộ môn

 

GVCN, Cán bộ TV

 

BGH, TCM

4/2020

* Lập thành tích chào mừng 30/4 và 01/5

- Rà soát lại chương trình, có kế hoạch dạy bù đúng tiến độ.

 - Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ lớp 9.

- Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng cho học sinh để chuẩn bị cho thi học kì II.

- Các tổ báo cáo chuyên đề.

- Báo cáo kiểm tra nội bộ trường học.

- Tăng cường phụ đạo và ôn thi cho học sinh khối 9.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Tổ chức cho học sinh khối 9 thi thử Toán, Văn, Anh dự kiến 15 – 20/4

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu .

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

- Các tổ CM tổ chức sinh hoạt chuyên môn  theo quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp.

_ Môn Lịch sử tổ chức trải nghiệm tại Miếu Biên Sơn Hồng Lộc và đền Đình Lự Tân Lộc.

- Động viên học sinh tham gia giải thi Tiếng anh, qua mang internet

Tổ chức hướng dẫn cho học sinh đọc sách tại thư viện theo lịch

 •  

 

 

BGH, TCM

 

BGH, GVCN k9, tổ VP

 

 

TCM

GV dạy k9

 

BGH, TCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH, GV dạy K9

 

GV được phân công

 

Các nhóm

 

 

Nhóm Văn, sử

 

GV dạy tiếng Anh

 

 

GVCN , cán bộ TV

 

 

05,6/2020

- Học sinh tham gia thi KSCL cuối năm theo kế hoạch của ngành.

- Tiếp tục rà soát chương trình dạy bù phù hợp đúng tiến độ

- Chấm và nộp kết quả BDTX

- Tăng cường ôn tập cho học sinh khối 9.

- Tổ chức thi thử cho học sinh khối 9 môn Toán, Văn, Anh (dự kiến 15 – 20/5/ 2020

- Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy chế và tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

- Hoàn thành đánh giá công chức, viên chức; chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên.

- Xếp loại thi đua cuối năm theo đúng quy trình, đảm bảo công bằng, khách quan.

- Làm hồ sơ xét tốt nghiệp, lập danh sách tuyển sinh.

- Nhận bàn giao học sinh tiểu học

- Thông báo học sinh nộp đơn tuyển sinh (dự kiến 25 – 30/5).

- Kết thúc chương trình trước ngày 25/5/2020.

- Duyệt hồ sơ điện tử cuối 5 theo CV 128/PGD ĐT

- Giáo viên chủ nhiệm nạp biên bản bàn giao lớp, lý lịch học sinh về cho BGH.

- Thi tuyển sinh THPT ngày 30-31/2020

- Tuyển sinh khối 6 hoàn thành trước 20/7/2020

 

Toàn trường

 

BGH, TCM, GV

 

BGH, TCM

 

GV dạy khối 9

 

 

BGH, TCM, GV

 

 

HT, PHT

 

 

 

BGH, GV dạy k9, tổ VP

 

BGH

 

 

 

GVCN

 

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Phan Văn Chính

                 P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                            Nguyễn Văn Tùng

Nơi nhận:                                                                                                                          

  - Phòng GD & ĐT Lộc Hà;

 - Hiệu trưởng

 - PHT; Các Tổ CM ;

  - Lưu: VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Thầy Tùng
Nguồn:thcshongtan.locha.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 811
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 4.327