Saturday, 01/10/2022 - 01:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tân

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

 UBND HUYỆN LỘC HÀ
TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:     / KH–THCS Hồng Lộc, ngày  01 tháng 4  năm 2018
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018
Căn cứ vào kế hoạch tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà. Nay Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 4 năm học 2017 - 2018 với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định đến toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh về triển khai thực hiện Nghị định số 23/2018/NĐ – CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.(Đ/c Chính, P Hoa và đ/c Sỹ; Đào Tú).
 II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
1.Chỉ đạo tổ chức dạy học theo PPCT, TKB tuần 30,31; 32 và 33. Chỉ đạo GVCN, GV tăng cường công tác kiểm tra việc học bài, làm bài của học sinh. Chú trọng biện pháp động viên, khuyến khích những học sinh có tính tự giác học tập ở lớp, ở nhà để nâng cao chất lượng giáo dục( Đ/c Chính)
2.Chỉ đạo chuyên môn tăng cường thêm các buổi dạy BDHSG khối 6;7 và 8; BDHSG Quốc gia môn Toán; Vật lý; Chỉ đạo tổ chức dạy thêm có hiệu quả, cụ thể: Kiểm tra giáo án dạy thêm; tăng cường công tác dự giờ giáo viên, tổ chức kiểm tra, khảo sát nắm chất lượng các lớp dạy thêm để cơ sở điều chỉnh kế hoạch dạy học, giao chất lượng giáo viên. Tổ chức ôn thi lớp 10 cho học sinh khối 9 đợt 2 từ đầu tuần 2.(Đ/c Tùng).
3. Tiếp tục chỉ đạo chuyên môn thao giảng chào mừng ngày 30/4 và 01/5, nâng cao hiệu quả hoạt động Dạy - Học nhằm giảm tỷ lệ học sinh Yếu ( Giáo viên dạy Toán; Văn; Tiếng Anh và GVCN lớp thống kê danh sách học sinh yếu và tổ chức phụ đạo để giảm tỷ lệ học sinh yếu dưới 3%); Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên, tiếp tục kiểm tra nội bộ theo lịch Hiệu trưởng và hoàn thành hồ sơ theo đợt kiểm tra.
4. Tổ chức gặp mặt học sinh dự thi HSG huyện K6;7 và 8;  Phụ huynh và HS K9 dự thi Quốc gia chiều 09/4.(Đ/c BGH, GVBD)
5. Chỉ đạo kiểm tra hồ sơ xét TNTHCS, thi lên lớp 10 THPT từ 10/4 đến 25/4 xong. Lập danh sách, thẻ HS dự thi HSG K6;7 và 8 nạp phòng theo kế hoạch. Chuẩn bị hoàn thành công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn, hồ sơ công nhận về BDTX cho giáo viên nạp PGD( Đ/c Tùng)
6. Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm công tác KĐCLGD, PCGD tăng cường thu thập minh chứng, mã hoá, viết báo cáo, hoàn thành dữ liệu tại phần mềm và hoàn thành việc lập kế hoạch PCGD, chống mù chữ năm 2018 theo kế hoạch của BCĐ PCGD huyện.( Đ/c Chính)
8.Các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội, các Tổ trưởng báo cáo tổng hợp những việc làm được, chưa làm được theo kế hoạch tháng 4 về Thư kí HĐ trước 25/4 để Thư ký tổng hợp báo cáo về Hiệu trưởng, Phòng GD & ĐT  trong ngày 26 tháng 4 năm 2018.
III. CÔNG TÁC KHÁC:
          1. Chỉ đạo đón đoàn kiểm tra về Y tế, Công tác Đội, Công đoàn, Xanh - Sạch đẹp và Chủ thập đỏ.( BGH, đ/c Phạm Hoa; Đào Tú; Đặng Sỹ; Như Quỳnh)
2. Chỉ đạo GVCN các lớp quyết toán các khoản thu hoàn thành trong tháng 4 tại bộ phận tài chính. Tăng cường công tác sinh hoạt cùng với học sinh các ngày trong tuần( trừ ngày nghỉ chuyên môn và chủ nhật) nhằm quán triệt, giáo dục học sinh chấp hành đúng nội quy như: Đi học chuyên cần, đúng giờ và học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, an toàn trật tự và đảm bảo an ninh trường học, chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông.( T Sỹ - TPT).
3. Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng (Đ/c Quỳnh) phụ trách công tác CSVC, lao động  kiểm tra việc đảm bảo CSVC để phục vụ dạy học thêm, các phòng cấp 4 ở CS1. Tổ chức lao động tại khối 12 phòng học xây mới sau khi được bàn giao để sử dụng. Cần đảm bảo an toàn ở các tiết thực hành và phát huy hiệu quả.( T Tùng; GV bộ môn và cán bộ TBTV).
          4. Chỉ đạo cán bộ Y tế hoàn thành cập nhật thông tin về hồ sơ sức khoẻ của GV; HS về Trạm Y tế xã; Cán bộ Thư viện hoàn thành hồ sơ đón kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến.( Đ/c Cô Cảnh; Cô Quỳnh)
          5. Tham mưu với UBND xã Hồng Lộc tiếp tục hoàn thành kế hoạch về XDCSVC, cảnh quan( T Chính).
          Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4/2018 năm học 2017 - 2018 đề nghị các Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, Trưởng đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận :
  • PGD (b/c);
  • Phó Hiệu trường( để thực hiện);
  • Các Tổ trưởng (t/h);
  • Các Đoàn thể (p/h th);
  • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
               
 
                       Phan Văn Chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Phan Văn Chính
Nguồn:thcshongtan.locha.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 811
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 4.327