Saturday, 01/10/2022 - 02:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tân

Kế hoạch

 

UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KHCM-THCSHT

Hồng Lộc, ngày 20  tháng 01  năm 2021

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020- 2021

 

Căn cứ Công văn số 1707/SGDĐT- GDPT, ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp THCS của Phòng Giáo dục và đào tạo Lộc Hà;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-THCSHT, ngày 01 tháng 10 năm 2020 về công tác kiểm tra nội bộ.

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Hồng Tân và thực tế  hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc. Bộ phận chuyên môn trường THCS Hồng Tân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 – 2021 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lớp, học sinh:

Tổng số lớp: 24; Tổng số học sinh: 751 (giảm 31 em so với năm học trước), Nữ: 369, chiếm 48,94%, trong đó gồm: Khối 6: 190, nữ: 92; Khối 7: 170, nữ: 74; Khối 8: 189, nữ: 98; Khối 9: 2002, nữ: 105.

          1. Cán bộ, giáo viên:

                     Tổng số cán bộ, giáo viên: 59 người, trong đó: Tổ Khoa học tự nhiên: 19; Tổ Khoa học xã hội: 16; Tổ tiếng Anh: 06 (01 giáo viên biệt phái); Tổ Tổng hợp: 10; Tổ Hành chính: 05; Ban Giám hiệu: 03

- Tỷ lệ GV/lớp: 2,083; Đảng viên: 49/59 (tỷ lệ 84,48%)

3. Thuận lợi:

- Sự chỉ đạo sát đúng, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà, Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, BGH nhà trường.

- Phụ huynh và nhân dân tin tưởng, yên tâm và thường xuyên quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục; Sự phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo về cơ cấu bộ môn.

4. Hạn chế, khó khăn:

- Nhiều học sinh thiếu sự quan tâm chăm lo, giáo dục từ phía gia đình nên ảnh hưởng đến việc phát triển về phẩm chất, năng lực học sinh.

- Một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết, còn thờ ơ trong công việc chung.

- Đa số là GV ở xa (khoảng cách trên 20km) nên không thuận lợi cho sinh hoạt chuyên môn khi đột xuất.

- Cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng với nhu cầu đổi mới.

Cụ thể: + Cơ sở vật chất quan trọng nhất còn thiếu là sân chơi bãi tập. Đây là vấn đề không những ảnh hưởng đến chất lượng TDTT mà còn ảnh hưởng đến các giờ học văn hóa tại các lớp 7 ở dãy nhà phía Tây.

                        + Các thiết bị thí nghiệm đã xuống cấp, độ chính xác không cao, ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành của học sinh.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2020 – 2021

5.1. Đánh giá chung:

Nhà trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo của Phòng GDĐT Lộc Hà để triển khai thực hiện công tác chuyên môn một cách linh động, hiệu quả. Nhìn chung các hoạt động chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch đề ra, từ khâu xây dựng kế hoạch của nhà trường đến kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên.

Tuy nhiên kết quả đạt được chưa xứng tầm với kỳ vọng của nhà trường và địa phương hai xã Hồng Lộc, Tân Lộc.

5.1.1.Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 + Ưu điểm: Từ hiệu trưởng đến các phó hiệu trưởng đều có kế hoạch rõ ràng, khoa học, chi tiết đến từng công việc cụ thể. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc một nhiệm vụ đều có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được và từ đó điều chỉnh công việc tiếp theo. Hàng tháng có đánh giá các hoạt động tháng trước và kế hoạch tháng tiếp theo.

+ Hạn chế: Trong xử lí công việc đôi lúc còn nể nang, thiếu phê bình quyết liệt dẫn đến một số công việc chậm tiến độ và hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó còn chủ quan trong công tác quản lí, quá tin tưởng về công việc GV làm được, làm tốt nên thiếu kiểm tra nhắc nhở.

 5.1.2. Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ trưởng, tổ phó chuyện môn.

+ Ưu điểm: Các tổ trưởng có trình độ chuyên môn tốt, hăng say trong công việc, luôn bám lớp, bám trường. Xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể từng Gv, từng môn học.

+ Hạn chế:

Một số tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa đổi mới công tác quả lí, còn ngại khó.

Tổ trưởng chưa gương mẫu trước GV, còn lề mề.

Hồ sơ tổ chưa khoa học, chưa thể hiện rõ các mục tiêu nhiệm vụ.

5.1.3. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên.

a. Ưu điểm:

+ Nhiều GV tích cực trong công việc được giao, quan tâm trăn trở với công việc. Nghiên cứu tài liệu, tích cực đổi mới.

+ Trong công tác BD HSG niều GV không ngại khó, tinh thần xung phong đi đầu, tin tưởng với khả năng của mình. Tiêu biểu cho phong trào này là Cô Nhung, Cô Tú, Thầy Lợi, Thầy Ngọc, Thầy Đào Tú…

b. Hạn chế:

+ Nhiều GV làm việc còn cầm chừng, thiếu sáng tạo, chậm đổi mới.

+ Một số GV thiếu trách nhiệm trước nhà trường, trước phụ huynh và học sinh.

       5.2: Kết quả cụ thể:

          a. Chất lượng học sinh giỏi:

         + Học sinh giỏi huyện lớp 9:  Xếp thứ 4 toàn huyện, so với chỉ tiêu đầu năm thì không đạt, so với năm học trước thì tụt lùi một thứ.

+ Học sinh giỏi tỉnh: 8 giải (Hai giải Nhất, Ba giải Ba và Ba giải KK), đạt chỉ tiêu đầu năm, so với năm học trước thì nhiều hơn 1 em.

b. Chất lượng đại trà: (Học lực và hạnh kiểm)

                 (Có phụ lục M02 kèm theo)

Tồn tại:

+ GV không bám vào chỉ tiêu của nhà trường.

          + Kết quả hai mặt lớp 9 không đạt chỉ tiêu.

          + Công tác coi thi chưa nghiêm túc, còn để học sinh quay cóp, trao đổi. Một số phòng thi để tình trạng bài giống nhau cả phòng.

          + Công tác chấm thi chưa nghiêm túc, chấm thi không chính xác, có tình trạng chỉ chấm đáp số không quan tâm cách làm như thế nào.

 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KỲ II.

          + Học sinh giỏi ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh khối 6, 7, 8 xếp từ thứ hai trở lên toàn Huyện.

          + Học sinh giỏi trường: 180 em (tỷ lệ 24%)

          + Học sinh giỏi tỉnh các môn thể thao: 4 – 6 em; nâng tổng số học sinh đạt HSG tỉnh: từ 12 -14em.

          + Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 95% trở lên;

        + Thi lên lớp 10 THPT đạt từ 85% trở lên. Điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 là: Toán: 6,0 điểm;  Ngữ văn: 5,6 điểm;  Tiếng Anh: 5,0 điểm.

        + Tổ chức ba câu lạc bộ: CLB Tiếng Anh; CLB Thể thao; CLB Văn học;

                  + Tổ chức dạy chuyên đề thể nghiệm ít nhất: 8 tiết (Mỗi tổ ít nhất 2 tiết)

        + Tổ chức hai chủ đề STEM thiết thực.(Tổ Tự nhiên, tổ Tổng hợp thực hiện)

        + Chấm và nộp lên Phòng GDĐT SKKN năm học 2020 - 2021

        +  Hoàn thành chương trình BDTX trước ngày 15 tháng 4 năm 2021.

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Theo kế hoạch số 41/KHBDTX năm học 2020 – 2021 ngày 10/10/2020 của trường THCS Hồng Tân, bộ phận chuyên môn yêu cầu cán bộ giáo viên tiếp tục nghiên cứu hai Mô đun: QLPT 04 và QLPT 08(đối với cán bộ quản lí) và nghiên cứu hai Mô đun: GVPT 02 và GVPT 12(đối với giáo viên).

+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác BDTX theo các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất.

+ Tổ chuyên môn tổ chức thảo luận các vấn đề vướng mắc trong quá trình nghiên cứu đề cùng nhau tháo gỡ.

+ Tổ chức đánh giá lẫn nhau trong công tác BDTX.

+ Chấm sản phẩm sau đợt BDTX.

           2. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn

2.1. Công tác bồi dưỡng HSG:

          + HSG Huyện trong học kỳ II là các đội tuyển Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các khối 6, 7, 8.

          Để đạt được mục tiêu HSG xếp từ thứ 2 trở lên trên toàn Huyện thì kết quả HSG đợt 2 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các khối 6, 7, 8 phải có kết quả thứ 2. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Vì vậy các giải pháp cần thực hiện:

+ Đối với Ban giám hiệu cần tăng cường công tác giám sát công tác BD HSG;  tổ chức ra đề KS HSG 3-4 lần để lựa chọn đúng, phối hợp cha mẹ học sinh để nhắc học sinh học ở nhà, mua thêm tài liệu, hỗ trợ kinh phí...;

+ Tổ chuyên môn cần hỗ trợ GVBD các tài liệu liên quan, bố thí dạy thay những thời điểm đỉnh cao của BD, động viên tinh thần tạo động lực thúc đẩy;

+ GVBD phải nhận thức được công tác BD HSG phải thường xuyên, liên tục. Kể cả các tiết học trên lớp, các buổi dạy thêm. Tạo không gian riêng cho các em tham gia BD HSG để các em có điều kiện nghiên cứu thêm tài liệu. GVBD phải thật sự tâm huyết, coi học sinh như con của mình,…

+ Đối với học sinh tham gia bồi dưỡng phải có ý thức tự học, tự nghiên cứu. Luôn tìm tòi, hỏi đáp những vấn đề chưa rõ,..

          + Bên cạnh đó tăng cường công tác BD HSG các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử khối 8, để làm nền cho năm học sau.

 

2.2. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém.

          + Rà soát, thành lập các lớp học sinh yếu kém để lên lịch phụ đạo.

          + Các GV dạy phụ đạo phải có kế hoạch dạy học chi tiết, sát với đối tượng.

          + Mỗi giáo viên dạy Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh dạy phụ đạo tối thiểu 2 buổi.

          + Mục tiêu là đưa các em yếu kém lên chạm đến điểm 5.

          + Ngoài những buổi phụ đạo theo lịch cố định, các GV tiếp tục phụ đạo ngay cả ở những tiết buổi sáng và những buổi dạy thêm buổi chiều.

 

2.3. Công tác ôn thi vào lớp 10.

          + Các tổ chuyên môn lên khung kiến thức ôn thi trình chuyên môn duyệt.

          + Mỗi GV dựa vào khung kiến thức để xây dựng kế hoạch cho riêng mình.

          +Tổ chức dạy thể nghiệm để cả tổ rút kinh nghiệm.

          + Tổ chức thi thử vào lớp 10 (01 lần /tháng, tính từ tháng 2/2021)

          + Tổ chức thi thử vào lớp 10 theo kiểu liên trường.

          + Đề xuất phòng GD tổ chức thi thử cho toàn huyện để có sự so sánh, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn thi.

          + Ban giám hiệu chỉ đạo GV bộ môn phối hợp với GVCN, cha mẹ học sinh để phân luồng đối tượng xong trước tháng 3/2021)

          + BGH tổ chức họp phụ huynh khối 9 đầu tháng 3/2021 để tập trung ôn thi lên lớp 10 THPT bắt đầu từ 15/3.

 

          3. Công tác hoạt động ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ.

          + Phối hợp với hội cha mẹ học sinh, tổ chức cho học sinh trải nghiệm các hoạt động ở địa phương, như: Tìm hiểu tại bảo tàng văn hóa Hoa Cương, xã Bình Lộc, huyện lộc Hà, Đền Đỉnh Lự, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

          + Tổ chức các hoạt động STEM (làm các sản phẩm dự thi STKHKT thanh thiếu niên nhi đồng) dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của các thầy cô giáo.

          + Tổ chức hội chợ xuân (Giao nhiệm vụ này cho Đoàn đội và Công đoàn tổ chức trước tết)

          + Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

          + Tổ chức các câu lạc bộ.

 

4. Công tác nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh.

Nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm cho học sinh khối 6; 7; 8 và khối 9 thực hiện theo chương trình giáo dục hiện hành. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, hoạt động ngoại khóa, kiện toàn lại 4 câu lạc bộ tiếng Anh ở các khối 6; 7; 8; 9 và thay đổi hình thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả hơn. Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia thi IOE trên tình thần tự nguyện để rèn luyện thêm kỷ năng tiếng Anh.

Phối hợp với các Trung tâm ngoại ngữ để mời giáo viên nước ngoài vào trường học dạy học ngoại khóa (số buổi: 10b/lớp, thời gian thực hiện sau tết nguyên đán; giao tổ Ngoại ngữ tổ chức vận động thành lập; Ban giám hiệu tổ chức liên kết với Trung tâm)

 

5. Công tác hoạt động dạy học thư viện, di sản, tích hợp giáo dục môi trường, biển đảo, quốc phòng và an ninh, giáo dục địa phương vào các môn học.

Đa dạng hóa các hình thức và nội dung trong công tác hoạt động thư viện trường học; chỉ đạo cán bộ thư viện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức các tiết đọc sách; giảm số buổi dạy thêm để dành thời gian cho học sinh đến đọc sách và mượn sách tại thư viện, đảm bảo mỗi lớp phải tổ chức 1 buổi/tháng đọc sách tập trung tại thư viện, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm sáng tạo đều tổ chức trong không gian của thư viện. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học tại thư viện đảm bảo ít nhất mỗi tháng mỗi tổ có một tiết học dạy học tại thư viện. Tiếp tục giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến.

Thực hiện lồng ghép An ninh – Quốc phòng trong nhà trường: Chuyên môn đã xây dựng kế hoạch lồng ghép ANQP vào các môn học theo ké hoạch số 03/KHCM THCSHT (đính kèm).

 

6. Công tác thực hiện việc sử dụng hiệu quả các thiết bị, thí nghiệm, phòng học bộ môn.

Nhà trường tiếp tục rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời; quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh, an toàn của các phòng thí nghiệm, thực hành để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới. Rà soát các danh mục thiết bị, thí nghiệm hóa chất để thanh lí, tiêu hủy theo đúng quy định, thực hiện đảm bảo quy trình và đảm bảo an toàn trong các giờ thí nghiệm, thực hành. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học, thư viện; tiếp tục yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng; đảm bảo quy trình, an toàn.

Nâng cấp, bổ sung phòng học bộ môn theo thông tư 14/2020/TT-BGDĐT

Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn lên thời khóa biểu dạy học phòng bộ môn để bộ phận thiết bị có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Giáo viên dạy học có sử dụng đồ dùng thiết bị, phòng học bộ môn phải đang ký ngày thứ 7 của tuần trước đó.

Ngoài ra bộ phận chuyên môn lên thời khóa biểu dạy học phòng học bộ môn chi tiết, khoa học cho cả năm học.

 

          7. Công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và việc thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, giáo viên; Kế hoạch dạy học (giáo án) ở các môn học lớp 6 năm học 2021 - 2022.

          + Tập trung nghiên cứu chương trình GDPT tổng thể 2018 và chương trình môn học theo các văn bản hướng dẫn.

          + Lập danh sách GV đại trà để tập huận trên hệ thống LMS, danh sách đính kèm phụ lục, thời gian tập huấn,...

          + Tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua hoạt động dạy mẫu ở các tổ, cụ thể: số tiết dạy, tập huấn chuyên đề cấp trường ....

          + Tổ chức nghiên cứu chương trình theo hướng dẫn số 5068/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 11 năm 2020.

          + Tổ chức tập huấn cho toàn thể GV theo chương trình tập huấn của Sở GDĐT.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 – 2021 của trường THCS Hồng Tân. Kế hoạch này được chuyển đến Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn và toàn thể giáo viên thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp bộ phận chuyên môn giải quyết, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường./.

         

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Lộc Hà;

- BGH, TT chuyên môn và GV;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Văn Công

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M03

 

Hồng Lộc, ngày 20 tháng 01  năm 2021

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021

(Ban hành kèm Kế hoạch số     /KHCM-THCSHT về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 - 2021)

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Điều chỉnh

01/2021

 1. Phân công chuyên môn học kỳ II, lên thời khóa biểu thực hiện chương trình học kỳ II.

10/1 đến 15/1

 

 1. Hoàn thành kế hoạch dạy học, giáo dục từ tổ CM đến GV.

18/1 đến 25/1

 

 1. Tổ chức chuyên đề đã tập huấn tại Sở GDĐT.

26/1 đến 30/1

 

 1. Tổ chức thi KS HSG khối 6, 7, 8 lần 1

01/2 đến 07/2

 

02/2021

 1. Tổ chức dạy học chủ đề STEM (Tổ Tự nhiên và tổ Tổng hợp thực hiện)

18/2 đến 23/2

 

 1. Tổ chức thi thử vào THPT lần 1.

24/2 đến 28/2

 

 1. Chỉ đạo GV hoàn thành đề cương SKKN

24/2 đến 28/2

 

03/2021

 1. Dạy thể nghiệm tiếp cận chương trình phổ thông 2018

01/3 đến 14/3

 

 1. Chấm và nộp SKKN lên PGD

15/3 đến 21/3

 

 1. Thi KS HSG khối 6, 7, 8 và thi thử vào THPT lần 2(có thể tổ chức liên trường)

15/3 đến 21/3

 

 1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Câu lạc bộ (Tổ Xã hội, tổ Tiếng Anh và tổ Tổng hợp thực hiện)

22/3 đến 28/3

 

 1. Thi giữa học kỳ II

28/3 đến 31/3

 

 1. Duyệt kế hoạch năm học 2021 – 2022 của các Tổ chuyên môn

28/3 đến 31/3

 

4/2021

 1. Thi KS HSG khối 6, 7, 8 và thi thử vào THPT lần 3

01/4 đến 07/4

 

 1. Tham gia thi HSG Huyện khối 6, 7, 8.

08/4 đến 15/4

 

 1. Chấm BDTX.

08/4 đến 15/4

 

 1. Phối hợp với Đội chấm sản phẩm STTTN và Nhi đồng

15/4 đến 23/4

 

 1. Họp GV khối 9 (Toán, Văn, Anh) phân luồng đối tượng học sinh.

Từ 25/4-28/4

 

5/2021

 1. Thi KSCL học kỳ II

01/5 đến 10/5

 

 1. Làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

11/5 đến 25/5

 

 1. Thi thử vào THPT lần 4

17/5 đến 22/5

 

 1. Tổng kết năm học

25/5 đến 31/5

 

 1. Thi THPT

31/5/2021

 

6/2021

 1. Tập huấn

 

 

7/2021

      1.   Tập Huấn

 

 

 

UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KHCM-THCSHT

Hồng Lộc, ngày 20  tháng 01  năm 2021

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020- 2021

 

Căn cứ Công văn số 1707/SGDĐT- GDPT, ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp THCS của Phòng Giáo dục và đào tạo Lộc Hà;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-THCSHT, ngày 01 tháng 10 năm 2020 về công tác kiểm tra nội bộ.

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Hồng Tân và thực tế  hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc. Bộ phận chuyên môn trường THCS Hồng Tân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 – 2021 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lớp, học sinh:

Tổng số lớp: 24; Tổng số học sinh: 751 (giảm 31 em so với năm học trước), Nữ: 369, chiếm 48,94%, trong đó gồm: Khối 6: 190, nữ: 92; Khối 7: 170, nữ: 74; Khối 8: 189, nữ: 98; Khối 9: 2002, nữ: 105.

          1. Cán bộ, giáo viên:

                     Tổng số cán bộ, giáo viên: 59 người, trong đó: Tổ Khoa học tự nhiên: 19; Tổ Khoa học xã hội: 16; Tổ tiếng Anh: 06 (01 giáo viên biệt phái); Tổ Tổng hợp: 10; Tổ Hành chính: 05; Ban Giám hiệu: 03

- Tỷ lệ GV/lớp: 2,083; Đảng viên: 49/59 (tỷ lệ 84,48%)

3. Thuận lợi:

- Sự chỉ đạo sát đúng, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà, Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, BGH nhà trường.

- Phụ huynh và nhân dân tin tưởng, yên tâm và thường xuyên quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục; Sự phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo về cơ cấu bộ môn.

4. Hạn chế, khó khăn:

- Nhiều học sinh thiếu sự quan tâm chăm lo, giáo dục từ phía gia đình nên ảnh hưởng đến việc phát triển về phẩm chất, năng lực học sinh.

- Một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết, còn thờ ơ trong công việc chung.

- Đa số là GV ở xa (khoảng cách trên 20km) nên không thuận lợi cho sinh hoạt chuyên môn khi đột xuất.

- Cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng với nhu cầu đổi mới.

Cụ thể: + Cơ sở vật chất quan trọng nhất còn thiếu là sân chơi bãi tập. Đây là vấn đề không những ảnh hưởng đến chất lượng TDTT mà còn ảnh hưởng đến các giờ học văn hóa tại các lớp 7 ở dãy nhà phía Tây.

                        + Các thiết bị thí nghiệm đã xuống cấp, độ chính xác không cao, ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành của học sinh.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2020 – 2021

5.1. Đánh giá chung:

Nhà trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo của Phòng GDĐT Lộc Hà để triển khai thực hiện công tác chuyên môn một cách linh động, hiệu quả. Nhìn chung các hoạt động chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch đề ra, từ khâu xây dựng kế hoạch của nhà trường đến kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên.

Tuy nhiên kết quả đạt được chưa xứng tầm với kỳ vọng của nhà trường và địa phương hai xã Hồng Lộc, Tân Lộc.

5.1.1.Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 + Ưu điểm: Từ hiệu trưởng đến các phó hiệu trưởng đều có kế hoạch rõ ràng, khoa học, chi tiết đến từng công việc cụ thể. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc một nhiệm vụ đều có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được và từ đó điều chỉnh công việc tiếp theo. Hàng tháng có đánh giá các hoạt động tháng trước và kế hoạch tháng tiếp theo.

+ Hạn chế: Trong xử lí công việc đôi lúc còn nể nang, thiếu phê bình quyết liệt dẫn đến một số công việc chậm tiến độ và hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó còn chủ quan trong công tác quản lí, quá tin tưởng về công việc GV làm được, làm tốt nên thiếu kiểm tra nhắc nhở.

 5.1.2. Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ trưởng, tổ phó chuyện môn.

+ Ưu điểm: Các tổ trưởng có trình độ chuyên môn tốt, hăng say trong công việc, luôn bám lớp, bám trường. Xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể từng Gv, từng môn học.

+ Hạn chế:

Một số tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa đổi mới công tác quả lí, còn ngại khó.

Tổ trưởng chưa gương mẫu trước GV, còn lề mề.

Hồ sơ tổ chưa khoa học, chưa thể hiện rõ các mục tiêu nhiệm vụ.

5.1.3. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên.

a. Ưu điểm:

+ Nhiều GV tích cực trong công việc được giao, quan tâm trăn trở với công việc. Nghiên cứu tài liệu, tích cực đổi mới.

+ Trong công tác BD HSG niều GV không ngại khó, tinh thần xung phong đi đầu, tin tưởng với khả năng của mình. Tiêu biểu cho phong trào này là Cô Nhung, Cô Tú, Thầy Lợi, Thầy Ngọc, Thầy Đào Tú…

b. Hạn chế:

+ Nhiều GV làm việc còn cầm chừng, thiếu sáng tạo, chậm đổi mới.

+ Một số GV thiếu trách nhiệm trước nhà trường, trước phụ huynh và học sinh.

       5.2: Kết quả cụ thể:

          a. Chất lượng học sinh giỏi:

         + Học sinh giỏi huyện lớp 9:  Xếp thứ 4 toàn huyện, so với chỉ tiêu đầu năm thì không đạt, so với năm học trước thì tụt lùi một thứ.

+ Học sinh giỏi tỉnh: 8 giải (Hai giải Nhất, Ba giải Ba và Ba giải KK), đạt chỉ tiêu đầu năm, so với năm học trước thì nhiều hơn 1 em.

b. Chất lượng đại trà: (Học lực và hạnh kiểm)

                 (Có phụ lục M02 kèm theo)

Tồn tại:

+ GV không bám vào chỉ tiêu của nhà trường.

          + Kết quả hai mặt lớp 9 không đạt chỉ tiêu.

          + Công tác coi thi chưa nghiêm túc, còn để học sinh quay cóp, trao đổi. Một số phòng thi để tình trạng bài giống nhau cả phòng.

          + Công tác chấm thi chưa nghiêm túc, chấm thi không chính xác, có tình trạng chỉ chấm đáp số không quan tâm cách làm như thế nào.

 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KỲ II.

          + Học sinh giỏi ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh khối 6, 7, 8 xếp từ thứ hai trở lên toàn Huyện.

          + Học sinh giỏi trường: 180 em (tỷ lệ 24%)

          + Học sinh giỏi tỉnh các môn thể thao: 4 – 6 em; nâng tổng số học sinh đạt HSG tỉnh: từ 12 -14em.

          + Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 95% trở lên;

        + Thi lên lớp 10 THPT đạt từ 85% trở lên. Điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 là: Toán: 6,0 điểm;  Ngữ văn: 5,6 điểm;  Tiếng Anh: 5,0 điểm.

        + Tổ chức ba câu lạc bộ: CLB Tiếng Anh; CLB Thể thao; CLB Văn học;

                  + Tổ chức dạy chuyên đề thể nghiệm ít nhất: 8 tiết (Mỗi tổ ít nhất 2 tiết)

        + Tổ chức hai chủ đề STEM thiết thực.(Tổ Tự nhiên, tổ Tổng hợp thực hiện)

        + Chấm và nộp lên Phòng GDĐT SKKN năm học 2020 - 2021

        +  Hoàn thành chương trình BDTX trước ngày 15 tháng 4 năm 2021.

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Theo kế hoạch số 41/KHBDTX năm học 2020 – 2021 ngày 10/10/2020 của trường THCS Hồng Tân, bộ phận chuyên môn yêu cầu cán bộ giáo viên tiếp tục nghiên cứu hai Mô đun: QLPT 04 và QLPT 08(đối với cán bộ quản lí) và nghiên cứu hai Mô đun: GVPT 02 và GVPT 12(đối với giáo viên).

+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác BDTX theo các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất.

+ Tổ chuyên môn tổ chức thảo luận các vấn đề vướng mắc trong quá trình nghiên cứu đề cùng nhau tháo gỡ.

+ Tổ chức đánh giá lẫn nhau trong công tác BDTX.

+ Chấm sản phẩm sau đợt BDTX.

           2. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn

2.1. Công tác bồi dưỡng HSG:

          + HSG Huyện trong học kỳ II là các đội tuyển Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các khối 6, 7, 8.

          Để đạt được mục tiêu HSG xếp từ thứ 2 trở lên trên toàn Huyện thì kết quả HSG đợt 2 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các khối 6, 7, 8 phải có kết quả thứ 2. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Vì vậy các giải pháp cần thực hiện:

+ Đối với Ban giám hiệu cần tăng cường công tác giám sát công tác BD HSG;  tổ chức ra đề KS HSG 3-4 lần để lựa chọn đúng, phối hợp cha mẹ học sinh để nhắc học sinh học ở nhà, mua thêm tài liệu, hỗ trợ kinh phí...;

+ Tổ chuyên môn cần hỗ trợ GVBD các tài liệu liên quan, bố thí dạy thay những thời điểm đỉnh cao của BD, động viên tinh thần tạo động lực thúc đẩy;

+ GVBD phải nhận thức được công tác BD HSG phải thường xuyên, liên tục. Kể cả các tiết học trên lớp, các buổi dạy thêm. Tạo không gian riêng cho các em tham gia BD HSG để các em có điều kiện nghiên cứu thêm tài liệu. GVBD phải thật sự tâm huyết, coi học sinh như con của mình,…

+ Đối với học sinh tham gia bồi dưỡng phải có ý thức tự học, tự nghiên cứu. Luôn tìm tòi, hỏi đáp những vấn đề chưa rõ,..

          + Bên cạnh đó tăng cường công tác BD HSG các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử khối 8, để làm nền cho năm học sau.

 

2.2. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém.

          + Rà soát, thành lập các lớp học sinh yếu kém để lên lịch phụ đạo.

          + Các GV dạy phụ đạo phải có kế hoạch dạy học chi tiết, sát với đối tượng.

          + Mỗi giáo viên dạy Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh dạy phụ đạo tối thiểu 2 buổi.

          + Mục tiêu là đưa các em yếu kém lên chạm đến điểm 5.

          + Ngoài những buổi phụ đạo theo lịch cố định, các GV tiếp tục phụ đạo ngay cả ở những tiết buổi sáng và những buổi dạy thêm buổi chiều.

 

2.3. Công tác ôn thi vào lớp 10.

          + Các tổ chuyên môn lên khung kiến thức ôn thi trình chuyên môn duyệt.

          + Mỗi GV dựa vào khung kiến thức để xây dựng kế hoạch cho riêng mình.

          +Tổ chức dạy thể nghiệm để cả tổ rút kinh nghiệm.

          + Tổ chức thi thử vào lớp 10 (01 lần /tháng, tính từ tháng 2/2021)

          + Tổ chức thi thử vào lớp 10 theo kiểu liên trường.

          + Đề xuất phòng GD tổ chức thi thử cho toàn huyện để có sự so sánh, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn thi.

          + Ban giám hiệu chỉ đạo GV bộ môn phối hợp với GVCN, cha mẹ học sinh để phân luồng đối tượng xong trước tháng 3/2021)

          + BGH tổ chức họp phụ huynh khối 9 đầu tháng 3/2021 để tập trung ôn thi lên lớp 10 THPT bắt đầu từ 15/3.

 

          3. Công tác hoạt động ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ.

          + Phối hợp với hội cha mẹ học sinh, tổ chức cho học sinh trải nghiệm các hoạt động ở địa phương, như: Tìm hiểu tại bảo tàng văn hóa Hoa Cương, xã Bình Lộc, huyện lộc Hà, Đền Đỉnh Lự, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

          + Tổ chức các hoạt động STEM (làm các sản phẩm dự thi STKHKT thanh thiếu niên nhi đồng) dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của các thầy cô giáo.

          + Tổ chức hội chợ xuân (Giao nhiệm vụ này cho Đoàn đội và Công đoàn tổ chức trước tết)

          + Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

          + Tổ chức các câu lạc bộ.

 

4. Công tác nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh.

Nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm cho học sinh khối 6; 7; 8 và khối 9 thực hiện theo chương trình giáo dục hiện hành. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, hoạt động ngoại khóa, kiện toàn lại 4 câu lạc bộ tiếng Anh ở các khối 6; 7; 8; 9 và thay đổi hình thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả hơn. Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia thi IOE trên tình thần tự nguyện để rèn luyện thêm kỷ năng tiếng Anh.

Phối hợp với các Trung tâm ngoại ngữ để mời giáo viên nước ngoài vào trường học dạy học ngoại khóa (số buổi: 10b/lớp, thời gian thực hiện sau tết nguyên đán; giao tổ Ngoại ngữ tổ chức vận động thành lập; Ban giám hiệu tổ chức liên kết với Trung tâm)

 

5. Công tác hoạt động dạy học thư viện, di sản, tích hợp giáo dục môi trường, biển đảo, quốc phòng và an ninh, giáo dục địa phương vào các môn học.

Đa dạng hóa các hình thức và nội dung trong công tác hoạt động thư viện trường học; chỉ đạo cán bộ thư viện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức các tiết đọc sách; giảm số buổi dạy thêm để dành thời gian cho học sinh đến đọc sách và mượn sách tại thư viện, đảm bảo mỗi lớp phải tổ chức 1 buổi/tháng đọc sách tập trung tại thư viện, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm sáng tạo đều tổ chức trong không gian của thư viện. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học tại thư viện đảm bảo ít nhất mỗi tháng mỗi tổ có một tiết học dạy học tại thư viện. Tiếp tục giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến.

Thực hiện lồng ghép An ninh – Quốc phòng trong nhà trường: Chuyên môn đã xây dựng kế hoạch lồng ghép ANQP vào các môn học theo ké hoạch số 03/KHCM THCSHT (đính kèm).

 

6. Công tác thực hiện việc sử dụng hiệu quả các thiết bị, thí nghiệm, phòng học bộ môn.

Nhà trường tiếp tục rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời; quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh, an toàn của các phòng thí nghiệm, thực hành để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới. Rà soát các danh mục thiết bị, thí nghiệm hóa chất để thanh lí, tiêu hủy theo đúng quy định, thực hiện đảm bảo quy trình và đảm bảo an toàn trong các giờ thí nghiệm, thực hành. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học, thư viện; tiếp tục yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng; đảm bảo quy trình, an toàn.

Nâng cấp, bổ sung phòng học bộ môn theo thông tư 14/2020/TT-BGDĐT

Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn lên thời khóa biểu dạy học phòng bộ môn để bộ phận thiết bị có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Giáo viên dạy học có sử dụng đồ dùng thiết bị, phòng học bộ môn phải đang ký ngày thứ 7 của tuần trước đó.

Ngoài ra bộ phận chuyên môn lên thời khóa biểu dạy học phòng học bộ môn chi tiết, khoa học cho cả năm học.

 

          7. Công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và việc thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, giáo viên; Kế hoạch dạy học (giáo án) ở các môn học lớp 6 năm học 2021 - 2022.

          + Tập trung nghiên cứu chương trình GDPT tổng thể 2018 và chương trình môn học theo các văn bản hướng dẫn.

          + Lập danh sách GV đại trà để tập huận trên hệ thống LMS, danh sách đính kèm phụ lục, thời gian tập huấn,...

          + Tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua hoạt động dạy mẫu ở các tổ, cụ thể: số tiết dạy, tập huấn chuyên đề cấp trường ....

          + Tổ chức nghiên cứu chương trình theo hướng dẫn số 5068/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 11 năm 2020.

          + Tổ chức tập huấn cho toàn thể GV theo chương trình tập huấn của Sở GDĐT.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 – 2021 của trường THCS Hồng Tân. Kế hoạch này được chuyển đến Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn và toàn thể giáo viên thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp bộ phận chuyên môn giải quyết, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường./.

         

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Lộc Hà;

- BGH, TT chuyên môn và GV;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Văn Công

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M03

 

Hồng Lộc, ngày 20 tháng 01  năm 2021

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021

(Ban hành kèm Kế hoạch số     /KHCM-THCSHT về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, năm học 2020 - 2021)

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Điều chỉnh

01/2021

 1. Phân công chuyên môn học kỳ II, lên thời khóa biểu thực hiện chương trình học kỳ II.

10/1 đến 15/1

 

 1. Hoàn thành kế hoạch dạy học, giáo dục từ tổ CM đến GV.

18/1 đến 25/1

 

 1. Tổ chức chuyên đề đã tập huấn tại Sở GDĐT.

26/1 đến 30/1

 

 1. Tổ chức thi KS HSG khối 6, 7, 8 lần 1

01/2 đến 07/2

 

02/2021

 1. Tổ chức dạy học chủ đề STEM (Tổ Tự nhiên và tổ Tổng hợp thực hiện)

18/2 đến 23/2

 

 1. Tổ chức thi thử vào THPT lần 1.

24/2 đến 28/2

 

 1. Chỉ đạo GV hoàn thành đề cương SKKN

24/2 đến 28/2

 

03/2021

 1. Dạy thể nghiệm tiếp cận chương trình phổ thông 2018

01/3 đến 14/3

 

 1. Chấm và nộp SKKN lên PGD

15/3 đến 21/3

 

 1. Thi KS HSG khối 6, 7, 8 và thi thử vào THPT lần 2(có thể tổ chức liên trường)

15/3 đến 21/3

 

 1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Câu lạc bộ (Tổ Xã hội, tổ Tiếng Anh và tổ Tổng hợp thực hiện)

22/3 đến 28/3

 

 1. Thi giữa học kỳ II

28/3 đến 31/3

 

 1. Duyệt kế hoạch năm học 2021 – 2022 của các Tổ chuyên môn

28/3 đến 31/3

 

4/2021

 1. Thi KS HSG khối 6, 7, 8 và thi thử vào THPT lần 3

01/4 đến 07/4

 

 1. Tham gia thi HSG Huyện khối 6, 7, 8.

08/4 đến 15/4

 

 1. Chấm BDTX.

08/4 đến 15/4

 

 1. Phối hợp với Đội chấm sản phẩm STTTN và Nhi đồng

15/4 đến 23/4

 

 1. Họp GV khối 9 (Toán, Văn, Anh) phân luồng đối tượng học sinh.

Từ 25/4-28/4

 

5/2021

 1. Thi KSCL học kỳ II

01/5 đến 10/5

 

 1. Làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

11/5 đến 25/5

 

 1. Thi thử vào THPT lần 4

17/5 đến 22/5

 

 1. Tổng kết năm học

25/5 đến 31/5

 

 1. Thi THPT

31/5/2021

 

6/2021

 1. Tập huấn

 

 

7/2021

      1.   Tập Huấn

 

 

 

 

Tác giả: Phan Văn Chính
Nguồn:Nội bộ nhà trường Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 811
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 4.327