Saturday, 01/10/2022 - 02:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tân

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

  UBND HUYỆN LỘC HÀ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   

 Số:    /KH-THCSHT                             Hồng Lộc, ngày 21 tháng 4 năm 2021

                                                               

KẾ HOẠCH XÉT TNTHCS

VÀ TUYỂN SINH LÊN LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Tĩnh năm học 2021 - 2022 Công văn số 580/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/1010 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên lớp 10 THPT Chuyên Tĩnh năm học 2021 2022;

 Căn cứ Kế hoạch số 56/KH- PGD & ĐT, ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc xét tốt nghiệp THCS năm 2021 và làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 – 2022. Trường THCS Hồng Tân xây dựng kế hoạch như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 1. Đảm bảo quyền lợi của học sinh sau khi đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đều được vào học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.
 2. Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh.
 3. Công tác làm hồ sơ tuyển sinh đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, công khai, công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực người học.
 4. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, tạo thuận lợi cho người học; phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ làm hồ sơ tuyển sinh.
 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh

Thực hiện theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021 - 2022.

 1. Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT công lập
 1. Đăng nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên: Mỗi thí sinh được đăng tuyển sinh tối đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) vào các trường THPT công lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xem xét tuyển sinh theo nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ tiêu; việc tuyển sinh nguyện vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.
 2. Đăng nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Tĩnh:

          Căn cứ vào lịch thi môn chuyên, mỗi thí sinh có thể đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên để tuyển sinh vào lớp chuyên tương ứng với môn chuyên (riêng đối với lớp chuyên Sử - Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn; lớp chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn Tiếng Anh) của trường THPT chuyên đồng thời đăng ký 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên.

 1. Phương thức tuyển sinh
 1. Đối với các trường THPT không chuyên
 • Thi tuyển: Đối với các trường THPT công lập.
 • Xét tuyển: Đối với các trường THPT ngoài công lập, trường THCS THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, các sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện năm học lớp 9 của học sinh để xét tuyển.
 • Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: Đối với trường Tiểu học, THCS THPT Đại học Tĩnh.
 1. Đối với trường THPT Chuyên Tĩnh (V ng 1: tuyển; Vòng 2: Thi tuyển)
 • Điều kiện tham gia sơ tuyển ở vòng 1:

+ Có đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

+ Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

 • Quy định cách thức cho điểm sơ tuyển ở vòng 1, như sau:

+ Kết quả xếp loại học lực cả năm của 4 năm học cấp THCS: Loại Giỏi: 10 điểm/năm; Loại Khá: 07 điểm/năm.

+ Kết quả tốt nghiệp THCS:

Loại Giỏi: 15 điểm; Loại Khá: 10 điểm.

 • Để được dự thi vòng 2 thí sinh phải đạt điểm sơ tuyển ở vòng 1 từ 40 điểm trở lên.

4. Hồ sơ đăng ký nguyện vọng tuyển sinh

 1. Phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh (mẫu kèm theo).
 2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
 3. Bằng tốt nghiệp trung học sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học sở (đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS).
 4. Học bạ cấp trung học cơ sở.
 5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do quan thẩm quyền cấp (nếu có).
 6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THCS và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh

   Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 04/5/2021 (sau ngày 04/5/2021 thí sinh không được bổ sung thêm nguyện vọng hoặc điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký).

6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THCS và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên   

 1. Thí sinh đang học lớp 9 nộp hồ tại các trường THCS nơi thí sinh đang học.
 2. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9.
 3. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS được lựa chọn các trường THCS thuận tiện để nộp hồ sơ.
 4. Chỉ tiêu tuyển sinh các trường: THPT Mai Thúc Loan: 450; THPT Nguyễn văn Trỗi:380; THPT Nguyễn Đổng Chi: 250
 1. Môn thi, hình thức thi
 1. Tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên:
 • Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
 • Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.
 1. Tuyển sinh vào các trường THPT Chuyên Tĩnh:
 • Môn thi:

+ Các môn không chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học.

 • Hình thức thi:

+ Các môn không chuyên thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.

+ Các môn chuyên: Áp dụng theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

 1. Lịch thi
 1. Các trường THPT không chuyên

 

 

Ngày

 

Buổi

 

Môn thi

 Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

01/6/2021

CHIỀU

14 giờ 00: Họp hội đồng coi thi; Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí

sinh xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có)

 

02/6/2021

SÁNG

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

  Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 55

10 giờ

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 1. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

 

Ngày

 

Buổi  

 

Môn thi

 Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

01/6/2021

CHIỀU

14 giờ 00: Họp hội đồng coi thi; Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có)

 

02/6/2021

SÁNG

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

 Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 55

10 giờ

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

03/6/2021

SÁNG

Môn chuyên:Toán,Ngữ văn

150 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

 

CHIỀU

  Môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh,

Tin học

 

 

150 phút

 

14 giờ 25

 

14 giờ 30

 

 1. Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không chuyên
 1. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
 2. Học sinh là người dân tộc rất ít người;
 3. Học sinh khuyết tật (người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP  ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ);
 4. Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 1. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên
 1. Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng sau:
 • Con liệt sĩ;
 • Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
 • Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
 • Con của người hoạt động các mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
 • Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 1. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng sau:
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
 1. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng sau:
 • Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
 • Người dân tộc thiểu số;
 • Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 1. LỊCH CÔNG TÁC

 

TT

Thời gian

 thực hiện  

                                      Nội  dung

1

Từ 14h00

ngày 22/4/2021

Đồng chí Phan Văn Công – PHT tập huấn sử dụng phần mềm xét, cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2021 đăng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022; hướng dẫn ghi phiếu đăng nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thành phần dự tập huấn: 01 Lãnh đạo trường giáo viên phụ trách phần mềm. Địa điểm trường THCS Thạch Bằng

2

Từ ngày 22/4/2021

đến 29/4/2021

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tổ chức tư vấn, hướng nghiệp phân luồng, cho học sinh đăng ký học Nghề và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và THPT không chuyên theo danh sách nhà trường lập.

Đồng chí Công – PHT cập nhật thông tin đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp THCS vào phần mềm; In danh sách thí sinh từ phần mềm; tổ chức kiểm tra rà soát các thông tin đăng ký của thí sinh.

Sau ngày 04/5/2021 thí sinh không được bổ sung nguyện vọng

hoặc thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

3

Ngày 05/5/2021

Nhà trường nộp danh sách (đợt 1), dữ liệu về Phòng GDĐT.

4

Từ 7h30 đến 10h30 ngày

06/5/2021

Nhà trường gửi danh sách Hội đồng xét TN THCS năm 2021 về Phòng để trình UBND huyện ban hành quyết định.

5

Từ 07/5-10/5 hoàn thành hồ sơ và tổ chức xét TNTHCS

GVCN khối 9 hoàn thành tổng kết điểm, học bạ học sinh

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ học sinh

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS theo quy định

6

Từ 7h30 đến 11h30 ngày

20/5/2021

Duyệt hồ sơ tốt nghiệp THCS năm 2021 và hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021-2022 (địa điểm Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau)

7

Từ 7h30 đến 11h30 ngày

22/5/2021

Phòng nộp danh sách đợt 2 về Sở GD&ĐT

8

Từ ngày 22/5/2021

đến 27/5/2021

Đồng chí Trang –Văn thư gửi phiếu đăng nguyện vọng tuyển sinh, danh sách thí sinh đăng nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 lệ phí đến các trường THPT không chuyên.

9

Trước ngày 28/5/2021

Sau khi Phòng GDĐT gửi dữ liệu (tệp The_HS.dbf) đến trường  đồng chí Phan Văn Công - PHT cho in thẻ dự thi gửi các GVCN lớp, GVCN dán ảnh của thí sinh vào thẻ dự thi, trình Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và phát cho thí sinh.

10

Trước ngày 15/6/2021

 • Công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
 • Các trường THPT công lập nhận đơn phúc khảo của thí sinh kể từ ngày công bố kết quả thi.

11

Trước ngày

06/7/2021

Phúc khảo bài thi; Công bố kết quả phúc khảo.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu.

 1. Hướng dẫn, tập huấn giáo viên chủ nhiệm về xét tốt nghiệp THCS năm 2021 và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022.
 2. Chuyển dữ liệu và hồ sơ liên quan về Phòng GD&ĐT, các trường THPT theo quy định, .
 3. Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp gửi Phòng GD & ĐT đề nghị UBND huyện Lộc Hà ra quyết định. Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ xét TNTHCS và tuyển sinh đảm bảo chính xác, khoa học, đúng quy chế, đúng thời gian quy định.
 4. Chỉ đạo ôn tập, phụ đạo cho học sinh đảm bảo kiến thức dự xét TNTHCS, tăng cường ôn thi vào lớp 10 THPT cho học sinh đăng ký dự thi đảm bảo hiệu quả.
 5. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm 2021

2. Giáo viên chủ nhiệm

  1. Thông báo rộng rãi cho học sinh và phụ huynh nắm rõ nội dung của kế hoạch. Tăng cường công tác phân luồng học sinh sau THCS.
  2. Hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn quy định.
  3. Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp của lớp và lệ phí tuyển sinh vào lớp 10 về nhà trường.

Nơi nhận:

 • Phòng GD & ĐT;
 • Các PHT, GVCN lớp 9;                                                               HIỆU TRƯỞNG
 • Lưu VT.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Phan Văn Chính

Nguồn:Nội bộ nhà trường Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 811
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 4.327