Saturday, 01/10/2022 - 02:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tân

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

      UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-THCSHT

    Hồng Lộc, ngày 15  tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH 

CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019

 

- Căn cứ Hướng dẫn số 178/PGDĐT, ngày 11 tháng 9 năm 2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2018 – 2019;

- Căn cứ Kế hoạch sô 11/KH – THCSHT ngày 15 tháng 9 năm 2018 của trường trung học cơ sở Hồng Tân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018 - 2019

Chuyên môn đề ra kế hoạch chuyên môn cho năm học 2018- 2019 như sau:

 

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

  1. Đặc điểm tình hình:

Tổng số lớp 28 lớp với tổng số học sinh 859 em, trong đó K6: 06 lớp(188 em); K7: 07 lớp(205 em); K8: 07 lớp( 222 em); K9: 8 lớp( 244 em) .

CSVC: 28 phòng học cao tầng; 4 phòng thực hành bộ môn, 01 phòng Tin,  khối phòng hành chính và có 02 công trình vệ sinh đạt chuẩn.

Tổng số CBGVNV: Tổng số: 65 (QL: 3  GV: 56;  NV: 6); BC: 65 ; HĐ: 0

Trình độ đào tạo cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp đạt chuẩn 100%, trên chuẩn: 94,9%, trong đó: 01 Thạc sĩ, 55 ĐH, 03: CĐ; 06 TC (văn thư, y tế; Kế toán; Thiết bị Thư viện)

Trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2015 – 2020.

  1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

- Giáo viên:

+ CSTĐ cơ sở: 04, Bằng khen: 02; Giấy khen: 01

+ LĐTT: 23

+ GVG tỉnh: 01; GVG huyện: 17( bảo lưu)

- Học sinh:

+ Tỷ lệ lên lớp: 99%

+ Tỷ lệ TN THCS: 97,47 %

     + Thi lên lớp 10 THPT: xếp thứ  68 toàn tỉnh (tăng 33 bậc so với năm trước)

         - Có 01 học sinh giỏi quốc gia.          

         - Học sinh giỏi tỉnh: 11 giải (tăng 3 giải so với năm học trước)           

       - Học sinh giỏi huyện: 156 giải, xếp thứ 2 toàn huyện.

 - Môn thể dục thể thao: Xếp thứ 3 toàn huyện

  1. Thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi:

  + Được sự quan tâm chỉ đạo của SGD, PGD và của địa phương.

  + Truyền thống địa phương, nhân dân hiếu học và học giỏi.

  + Trình độ chuyên môn giáo viên đạt chuẩn 100%. Trong đó trên chuẩn 94,9%.

  + Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay, như thiếu sân TDTT riêng biệt, thiếu phòng học tiếng Anh (phòng Lab) đạt chuẩn, thiếu bàn ghế tại phòng sinh hoạt tổ chuyên môn.

+ Điều kiện kinh tế nhân dân, phụ huynh học sinh còn nhiều khó khăn.

+ Một bộ phận học sinh lười học, năng lực hạn chế

+ Phần lớn học sinh con nông dân kinh tế khó khăn, một số gia đình bố mẹ đi làm ăn xa con cái chủ yếu phó mặc cho nhà trường.

 

PHẦN II

 NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2018-2019

          - Chủ đề năm học: “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”

                 - Khẩu hiệu hành động “ Tất cả vì học sinh thân yêu”

       1.Tập trung quán triệt đầy đủ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên về Nghị quyết số 96/2018/NQ- HĐND, ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. .

      2. Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực của học sinh, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; Quan tâm phát triển đội ngũ TTCM, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò GVCN trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

       3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành  như: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; “ Xây dựng văn hoá – văn minh nơi công sở”, gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

        4.Tập trung bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng, hoàn thành công tác tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài theo định hướng của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

                                                    

                                                      PHẦN III

                                             NHIỆM VỤ CỤ THỂ

    I. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

      1/ Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

- Thực hiện khung thời gian 37 tuần thực học( KH1: 19 tuần; HK2: 18 tuần)

- Tổ chức dạy và học ngoại ngữ: Dạy chương trình tiếng Anh lớp 6 hệ 10 năm đảm bảo 100%. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD & ĐT tổ chức. Khuyến khích giáo viên học và thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS/TOEFL theo Nghị định 96/2018/NĐHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tốt câu lạc bộ tiếng Anh, phối hợp với Trung tâm tiếng Anh mời giáo viên bản ngữ dạy giao tiếp cho học sinh, giao lưu với giáo viên.

 - Tạo điều kiện cho tổ chuyên môn hoạt động và tiêu chí xếp loại tổ tiên tiến như sau:

    + Tổ chuyên môn sinh hoạt lần 1( vào chiều thứ 2, tuần 1 trong tháng), lần 2 ( vào chiều thứ 2, tuần 3 trong tháng).

    + Mỗi tổ chuyên môn đăng kí ít nhất 01 sản phẩm STKHKT/ năm học. Tham gia ít nhất số sản phẩm có chất lượng trên “ Trường học kết nối” bằng 50% số giáo viên của tổ mình. Mỗi tổ phải có ít nhất 30% số giáo viên đăng ký dự thi GVG huyện. Số học sinh dự thi HSG cấp huyện đạt giải từ 80% trở lên. Phải có học sinh giỏi tỉnh và không có giáo viên vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật.

    + Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, dạy học tự chọn, dạy nghề phổ thông. Chỉ đạo thực hiện tốt lồng ghép vào các môn học giáo dục địa phương, giáo dục môi trường, giáo dục lồng ghép ANQP trong các môn học theo kế hoạch của phòng GD .

    + Tăng cường hoạt động ngoại khoá, hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, Chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh. Ra mắt câu lạc bộ “ Dân ca ví dặm”, Văn học, Toán học…

    + Tiếp tục phát huy hiệu quả phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tích cực ôn tập cho học sinh thi lên lớp 10 THPT.

    + Tổ chức ôn luyện, tự bồi dưỡng theo nhóm môn dự thi GVG, chuẩn bị tốt cho kỳ thi GVG trường và tiến tới thi GVG cấp huyện.

       2/ Tổ chức dạy thêm cho học sinh khối 6; 7; 8 và 9:

   - Tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy thêm - học thêm ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 2942/QĐ- UBND ngày 10/10/2012 về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm của Uỷ ban nhân tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch dạy thêm phải được Phòng GD & ĐT phê duyệt và việc học thêm đảm bảo tính tự nguyện theo nhu cầu của học sinh.

     3/ Tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp học sinh

    + Dạy nghề Điện dân dụng cho học sinh khối 8, đảm bảo 100% học sinh tham gia.

    +  Thực hiện dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9: 6 tiết/ năm

    III. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

       1/ Đổi mới phương pháp dạy học:    

   - Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường tính chủ động, sáng tạo cho học sinh. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khả năng thực hành, trình bày, thảo luận…

        2/ Đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Tổ chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kì, mục tiêu các bài kiểm tra, hệ thống câu hỏi, ma trận đề các bài kiểm tra 1 tiết, học kỳ. GV thực hiện đúng tỷ lệ hình thức kiểm tra TL&TN mà ngành quy định. Mỗi giáo viên dạy môn/khối/lớp xây dựng ít nhất 1 bộ hai mã đề kiểm tra, đáp án (thời gian  45 phút trở lên) nộp về nhà trường qua Tổ trưởng chuyên môn trước ngày 01/10/2018( bản mềm)

- GV bám chuẩn kiến thức, kỹ năng, định hướng phát triển năng lực để xác định nội dung kiểm tra, lập hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá các bài học chủ đề.

- Tất cả GV thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra thường xuyên học sinh. Thực hiện nghiêm túc đánh giá bằng nhận xét tại lớp, ghi đủ lời nhận xét trong các bài kiểm tra viết. Cho điểm khuyến khích học sinh các sản phẩm dự án KHKT, bài thuyết trình khoa học của học sinh qua các cuộc thi. Khuyến khích GV tổ chức cho học sinh tự đánh giá và học sinh đánh giá lẫn nhau

     IV. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

     1/ Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

1.1 Việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật:

100 % GV không vi phạm pháp luật.

1.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

a. Thực hiện công tác BDTX :

- GV tham dự các lớp tập huấn chuyên đề đầy đủ, nghiêm túc, đăng kí các modul

- Tất cả CB, GV thực hiện các modun BDTX, làm hồ sơ BDTX đủ quy định.

b. Chỉ đạo tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:

- Tất cả GV Tiếng Anh thi lấy chứng chỉ B2 trở lên.

- Mỗi tổ CM môn báo cáo 1 - 2 chuyên đề nghiệp vụ chuyên môn PPDH, KTĐG

- Toàn trường tổ chức 1 chuyên đề chung về công tác giáo dục kỹ năng sống

c. Công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm:

- Tổ chức, động viên tất cả GV đăng ký đề tài SKKN thiết thực, tập trung định hướng đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên hoàn thành SKKN trong tháng 11. Hội đồng khoa học trường xét chấm, góp ý vào cuối tháng 11, nạp về PGD vào đầu tháng 12.

1.3. Chất lượng đội ngũ:

a. Tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của đội ngũ: - Tất cả CB, GV, NV chấp hành kỷ luật nghiêm túc, đạo đức tốt.

b. Chất lượng đội ngũ:

- Tỷ lệ giáo viên xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp:

      Xuất sắc: 15% ;  Khá:  60% ; TB:  25% ;   Yếu:  0%

- Số GV Tiếng Anh đạt chứng chỉ  B2:  100%

- Số giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 15,   cấp huyện: 3- 5 (nếu tổ chức)

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 30 %( 25 – 30) , cấp huyện: 18 - 20 , cấp tỉnh: 01

- Dự kiến thi GVDG cấp trường năm học 2018-2019:

TT

Họ tên

Môn dự thi

TT

Họ tên

Môn dự thi

1

Nguyễn Đình Lợi

Toán

16

Nguyễ Thanh Tâm

Ngữ văn

2

Ngô Thị Hoan

Toán

17

Phạm Thi Mai Phương

Ngữ văn

3

Hoàng Xuân Lĩnh

Toán

18

Phan Thị Hồng Yến

Ngữ văn

4

Nguyễn Chí Cảnh

Toán

19

Lê Thị Thủy

Ngữ văn

5

Nguyễn Viết Thủy

Toán

20

Đậu Thị Hải Viết

Ngữ văn

6

Trần Thanh Ngọc

Vật lý

21

Phan Thị Dục

Ngữ văn

7

Bùi Thị Thanh

Tin học

22

Nguyễn Thị Thảo

Ngữ văn

8

Đặng Sỹ Dũng

Công nghệ

23

Nguyễn Thị Hoài

GDCD

9

Hồ Văn Minh

Công nghệ

24

Dương Văn Sơn

Lịch sử

10

Cù Huy Đức

Tiếng anh

25

Võ Thị Kim Nhung

Sinh học

11

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Tiếng anh

26

Hồ Văn Tình

Hóa học

12

Lê Tự Lĩnh

Mỹ thuật

27

Nguyễn Thị Song

Hóa học

13

Trần Thị Kính

Âm nhạc

28

Lê Tô Cường

Thể dục

14

Đào Văn Tú

Địa lý

29

Đinh Sỹ Hiệp

Thể dục

15

Bùi Văn Hùng

Địa lý

30

Nguyễn Văn Hưng

Thể dục

 

- Kết quả xếp loại BDTX: Giỏi: 60 % ; Khá: 30 % ;TB: 10 % ;Yếu: 0  % ; Không xếp loại: 0 % .

          V. Tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi do ngành tổ chức:

- Thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp Huyện tổ chức 2 đợt, dự kiến đợt I thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh từ 15 - 20/10/2018; đợt II (các môn còn lại) từ 5 - 10 - 11/2018. Thi cấp tỉnh vào 16/01/2019. Quy định số lượng học sinh dự thi/môn/tổng số học sinh khối lớp tối thiểu là 2.5%, tính cận trên 0.5).

          -  Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi huyện khối 6, 7, 8 ở 3 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, (quy định số lượng học sinh dự thi/môn/tổng số học sinh khối lớp tối thiểu là 2.5%, tính cận trên 0.5), dự kiến từ 10 - 15/04/2019.

         - Đại hội Điền kinh - Thể thao:

         - Cấp huyện hoàn thành trong tháng 1/2019

         - Cấp tỉnh từ 11-15/3/2019.

          - Thi GVDG THCS cấp huyện:

            + Thi Sáng kiến kinh nghiệm:                                                         15-20/12/2018

          + Thi viết:                                                                                                   01/2019

          + Thi dạy:                                                                                                    3/2019

          - Thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT Chuyên tỉnh và không chuyên: 30-31/5/2019.

+ Thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học, các trường  triển khai  đăng kí và làm sản phẩm bắt đầu từ tháng 9 năm 2018 dự thi tại huyện trước ngày 25/11/2018, tại tỉnh từ ngày 03/12/2018 - 11/01/2019. Thi cấp Quốc gia từ 09/3/2019 đến 12/3/2019.

 

PHẦN IV

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

  1. Chất lượng giáo dục:

             - Chất lượng văn hóa: Từ 10 – 12% đạt học lực loại Giỏi; 30- 40% đạt học lực loại khá; Học lực loại yếu dưới 3%.

            - Hạnh kiểm: Tốt, khá: 90% trở lên

            - Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 95 – 97,5%(số học sinh được công nhận TNTHCS 238/244)

          - Chất lượng HSG: Xếp thứ 2 trở lên.Thi lên lớp 10 THPT: Xếp thứ 2 huyện, xếp dưới thứ 50 toàn tỉnh. Cụ thể: Phấn đấu điểm thi tuyển sinh lên lớp 10 THPT điểm TB các  môn : Toán 6,3;  Ngữ Văn  6.2 ; Tiếng Anh: 5,2. Vị thứ cấp huyện: 2 dưới 50 của tỉnh.  

  - Đạt  thứ 2 toàn đoàn về các môn thi TDTT cấp huyện tổ chức.

         - Các cuộc thi: STKHKT, Tin học trẻ… đều tham gia và đạt giải

 

PHẦN V

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Đối với tổ chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra hồ sơ để điều chỉnh kịp thời những sai sót trong hoạt động dạy và học. Tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động chuyên môn trong tổ và các điều chỉnh về chuyên môn.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm các tiết dự giờ kiểm tra đánh giá trong tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp tổ, cấp trường, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, phương pháp, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong giảng dạy… tránh sinh hoạt tổ chỉ mang tính hình thức.

- Các tổ chuyên môn phải chủ động, có kế hoạch từng tuần, tháng. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu vào nội dung chương trình giáo dục, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Chú ý học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo hoặc có cách dạy học hợp lí. Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ học sinh giỏi bộ môn.

- Tổ chuyên môn phải có một chuyên đề thiên về ứng dụng CNTT vào trong soạn giảng và đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức và có PP học tập đúng đắn, phù hợp. Chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn.

- Tăng cường dự giờ, tổ chức thao giảng theo yêu cầu đảm bảo mục tiêu giảm tải (tăng thời lượng cho các bài khó, thực hành- luyện tập; đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra – đánh giá; tăng cường giáo dục kỹ năng và thực hiện các yêu cầu giáo dục tích hợp ở các bộ môn).

- TTCM tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đánh giá đúng thực chất năng lực của giáo viên.

2. Đối với giáo viên

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu nâng dần chất lượng các bộ môn.

- Đầu tư soạn giảng tốt các tiết tổng kết nhằm củng cố, hệ thống hóa kiến thức bộ môn. Đối với các tiết ôn tập, Giáo viên cần dựa vào tài liệu sách giáo khoa và tình hình thực tế của lớp để xây dựng nội dung và hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

- Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp với đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng bộ môn.

- Thiết kế, soạn - giảng theo khung giáo án đã thống nhất trong đợt sinh hoạt chuyên môn của trường.

- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng từng bài, từng môn học, điều kiện cụ thể của trường.

- Từng giáo viên phải có sự đầu tư thích đáng cho chuyên môn, từng bài dạy phải có sự chuẩn bị chu đáo. Mỗi giáo viên phải nắm vững qui trình soạn giảng “Tìm hiểu kĩ nội dung kiến thức, yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, phát triển năng lực học sinh - nghiên cứu mục tiêu bài giảng - trên thực tiễn học sinh từng lớp, trên cơ sở trang thiết bị của nhà trường và có thể tự làm - chọn phương pháp phù hợp”.

- Tổ chức dạy tốt các môn khoa học cơ bản, môn học tự chọn theo hướng bám sát nội dung chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện việc lồng ghép giáo dục dân số, giới tính, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, thông qua các môn học GDCD, Hoạt động NGLL, Sinh học, Địa lý …

- Đổi mới phương pháp ra đề, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, phân tích, phân loại được đúng chất lượng học sinh. Bài kiểm tra phải có sự thống nhất về nội dung kiến thức và mức độ đánh giá khi ra đề trong nhóm chuyên môn toàn khối.

- Đổi mới phương pháp soạn giảng, cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực hiện đổi mới phương pháp theo hướng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tự giác học tập.

- Hướng dẫn học sinh có phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh, vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc nhằm chấm dứt tình trạng học theo kiểu đọc - chép, học vẹt, nhìn - chép …

- Tăng cường phương pháp thực hành thí nghiệm ở các bộ môn khoa học thực nghiệm. Khai thác tối đa các thiết bị ở trường, không để xảy ra tình trạng dạy chay trong khi trường có thiết bị. Chú ý việc liên hệ thực tế trong các bài dạy.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khai thác hiệu quả tranh ảnh, các phần mềm chuyên dụng cho các bộ môn, nhằm phát huy tối đa tính năng của các phương tiện trực quan. Chú ý không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép ” sang “chiếu chép” mà kết hợp hợp lý giữa các phương pháp trong đó có việc vận dụng CNTT.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, thống kê số lượng học sinh yếu kém (đầu năm, cuối học kì I, giữa học kì 2) để đưa ra biện pháp giảng dạy phù hợp.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh khá giỏi, chú ý bồi dưỡng từ những năm đầu cấp học.

- Mỗi giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn như công tác soạn giảng, công tác hồ sơ và đảm bảo các nội dung sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn, chấp hành sự phân công chuyên môn và thực hiện đúng nhiệm vụ giáo viên.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong các giờ chính khóa.

- Tăng cường thời lượng luyện tập trong mỗi tiết học, đối với học sinh yếu cần chú ý giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng, khả năng áp dụng kiến thức vào giải các bài tập cơ bản, bài tập nhỏ, vừa sức học sinh

        VI. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

- Xây dựng các chuẩn đánh giá các hoạt động của giáo viên và tổ chuyên môn, xây dựng các nội quy, qui chế làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn để có sự đánh giá khách quan công bằng, công khai.

- Phát huy vai trò dân chủ trong các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi cấp trường kiểm tra giáo viên theo đúng mục đích…

- Chú trọng tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong từng môn học.

- Chú ý tổ chức dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh dựa theo chuẩn kiến thức-kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa, chủ động thiết kế bài giảng khoa học; khắc phục lối dạy đọc chép..

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi chọn học sinh giỏi các cấp.

- Tổ chức tốt và có hiệu quả các hội thi nhằm đánh giá đúng năng lực của giáo viên, đây là nguồn động lực để giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng dần trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa về đổi mới phương pháp, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hợp lý.

- Tăng cường các biện pháp, hình thức kiểm tra, có kế hoạch, chỉ đạo và quản lý tốt mọi hoạt động về chuyên môn. Đặc biệt quan tâm đến công tác tự học, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng giáo viên.

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018 - 2019.

 

Tháng

Nội Dung

Điều chỉnh KH

8/2018

- Xây dựng và tổ chức ôn tập và tổ chức thi lên lớp, xét lên lớp; kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới

- Tham gia học chính trị đầu năm.

- Chốt danh sách tuyển sinh lớp 6

- Sắp xếp biên chế lớp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ GV.

- Triển khai kế hoạch năm học và các qui định về chuyên môn, xếp thời khóa biểu.

- Thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo qui định, mẫu giáo án.

- Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày khai giảng năm học mới

 

9/2018

- Thực hiện chương trình TKB tuần 1 từ ngày 6/9

- Tổ chức BDHSG khối 9 (Toán, Văn, T. Anh) từ ngày 6/9

- Tiếp tục BDHS giỏi 9. Tổ chức khảo sát chất lượng Toán – Văn – T. Anh lần 1 (27/9)

- Hoàn thành các loại HS CM cá nhân và tập thể

- Triển khai các cuộc thi: STKHKT; dạy học tích hợp giáo dục ANQP từ ngày 21/9

- Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của HP và các tổ CM xây dựng kế hoạch.

- Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện CT và QCCM

- Triển khai dự dự giơ đồng nghiệp

- Kiểm HSGV và HS tổ CM (Tuần 4)

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia có hiệu quả diễn đàn trường học kết nối.

- Nộp báo cáo sơ kết tháng 9 (25/9)

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các môn.

- Các tổ CM thực hiện các chuyên đề đổi mới PPDH nâng cao chất lượng GD.

- Xây dựng kế hoạch KĐCLGD năm học 2018 - 2019

- Xây dựng kế hoạch tháng 10

 

10/2018

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.

- Duy trì nền nếp dạy học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần

- Tiếp tục BDHS giỏi 9. Tổ chức khảo sát chất lượng Toán – Văn – T. Anh lần 2 và các môn còn lại lần 1. Dự kiến 9/10

- Chọn đội tuyển HSG Toán; Ngữ văn; Tiếng anh chính thức và tổ chức cho HS dự thi HSG theo kế hoạch của Phòng GD. Dự kiến thi từ ngày 15- 20/11/2018

- Chỉ đạo GV dự nguồn thi GVDG cấp huyện ôn tập nâng cao kiến thức và ĐMPPGD để tham gia thi khảo sát chọn đội tuyển GVDG do Phòng tổ chức dự kiến: Thi Sáng kiến kinh nghiệm 15-20/12/2018; Thi viết: 01/2019;Thi dạy: 3/2019

- Triển khai dạy nghề cho HS khối 8  môn ĐDD

- Chỉ đạo các tổ CM tổ chức thao giảng chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trường học kết nối một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả nhất là các tiết dạy thực hành.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Chỉ đạo dạy thêm đúng quy đinh khi được cấp trên cấp phép.

- Thành lập đội tuyển vận động viên, tổ chức thi tuyển tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp trường, cụm và huyện.

- Triển khai có hiệu quả công tác KĐCL.

 

 

11/2018

- Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.

- Tăng cường BDHSG khối 9 các môn văn hóa còn lại và tổ chức cho HS dự thi HSG khối 9 theo kế hoạch của Phòng GD.  Dự kiến:  5-10/11/2018).

- Thi STKHKT dành cho HS. Dự kiến 13-15/11 thi cấp trường; từ 16 – 20/11/2018 dự thi cấp huyên

- Duy trì nền nếp dạy học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần

-  Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học vào các tiết thực hành

- Xây dựng kế hoạch Hội giảng chào mừng ngày 20/11.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi cho HS có danh sách trong đội dự tuyển tham dự thi học sinh giỏi tỉnh của khối 9, phụ đạo học sinh yếu.

- Kiểm tra HSGV lần 2

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định.

- Chỉ đạo tốt các hoạt động NGLL + HNDN

- Kiểm tra nội bộ trường học, dự giờ thăm lớp theo kế hoạch của HT.

- Sơ kết thi đua đợt 1.

 

12/2018

- Chỉ đạo thực hiện chương trình một cách nghiêm túc

- Rà soát việc thực hiện chương trình để có kế hoạch dạy bù đối với các môn còn chậm

- Thi chọn học sinh giỏi khối 6,7,8; lập đội tuyển HSG Toán, Văn, Tiếng Anh khối 6,7,8 (04-09/12)

- Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 15- 20/12/2018

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình quy chế chuyên môn của GV nhất là chế độ cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh.

- Đại hôi điền kinh thể thao cấp trường

 

 

01/2019

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng học kỳ I nghiêm túc theo.

- Hoàn thành chương trình kỳ I trước ngày 15/01

- Chỉ đạo việc chấm, chữa, vào điểm và thực hiện việc đánh giá xếp loại HS đúng theo hướng dẫn TT 58/TT_BGD.

- BDHSG khối 6,7,8(Toán – Văn – T.Anh)

- Khảo sát HSG khối 6,7,8 cấp trường lần 2 (15-20/01)

- Sơ kết học kì I,

- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn học kỳ II đối với những môn đã hoàn thành chương trình.

- Tiếp tục kiểm tra Nội bộ trường học theo kế hoạch của HT

- Chỉ đạo việc dạy nghề khối 8 có hiệu quả

- Tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch nghiêm túc quy định SHCM hàng tháng

- Chỉ đạo Tổ CM tham gia có hiệu quả diễn đàn trường học kết nối.

- Nộp SP các cuộc thi lên huyện dự thi

- Tiếp tục thu thập minh chứng cho các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, và hoàn thiện các loại HS theo kế hoạch KĐCL.

- Đại hôi điền kinh thể thao cấp huyện

 

 

02/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Khai xuân theo dõi sỉ số HS đầu năm, duy trì tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn.

- Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các tiết dạy thực hành

- Tổ chức thao giảng chào mừng xuân mới

- Tiếp tục chỉ đạo BDHSG khối 6,7 8 có hiệu quả.

- Khảo sát HSG cấp trường lần 3.

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của HT.

- Tiếp tục hoàn thành Công tác KĐCL theo kế hoạch

 

03/2019

-Thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn

- Tiếp tục chỉ đạo BDHSG khối 6,7,8 có hiệu quả

- Chọn đội tuyển HSG khối 6,7,8 chính thức dự thi HSG huyện

- Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn

- Duy trì nền nếp dạy học, tỷ lệ HS đi học chuyên cần

 - Phụ đạo HS yếu.

- Chỉ đạo các tổ CM tiếp tục thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Kiểm tra Nội bộ trường học theo kế hoạch của HT

- Hoàn thành chương trình học nghề khối 8 trước ngày 20/3

 

 

4/2019

-Thực hiện chương trình quy chế chuyên môn nghiêm túc

- Rà soát những môn còn chậm chương trình để có kế hoạch dạy bù

- Tiếp tục kiểm tra Nội bộ trường học theo kế hoạch của HT, dự giờ thăm lớp

- Hoàn thành công tác tự kiểm tra trong các nội dung được giao.

- HSG khối 6,7,8  tham gia thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyên dự kiến 10 – 15/4/2019

 

05,6/2019

-Tổ chức ôn tập cho HS chuẩn bị khảo sát HS II

- Tổ chức khảo sát nghiêm túc theo Công văn chỉ đạo của ngành

- Hoàn thành việc cho điểm, đánh giá học sinh theo thông tư 58

- Báo cáo chất lượng cuối năm trước ngày 30/5

- Chuẩn bị mọi điều kiện xét tốt nghiệp THCS

- Duyệt hồ sơ, học bạ học sinh

- Chỉ đạo ôn thi lên lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 có hiệu quả

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Nguyễn Văn Tùng

 

Nơi nhận:                                                                     

  - Phòng GD & ĐT Lộc Hà;

 - Hiệu trưởng

 - PHT; Các Tổ CM ;

  - Lưu: VT

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỜNG THCS HỒNG TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Hồng Lộc, ngày 15  tháng 9  năm 2018

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG  NĂM HỌC 2018 - 2019

(Ban hành kèm Kế hoạch số     /KH-THCS về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Điều chỉnh

Tháng 8/2018

- Hoàn thành sửa chữa CSVC. Mua bổ sung TB, SGK.

- Tuyển sinh lớp 6. Thi lại. Sắp lớp. Tổ chức lao động

- Bồi dưỡng, thi chọn 6 đội dự tuyển HSG 9

- QĐ thành lập các tổ, bộ phận. Phân công chuyên môn.

- Xây dựng PPCT hiện hành, kế hoạch kttx.

- Tập trung HS tổ chức lớp (8/8), tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm học (lao động, sinh hoạt, học nội quy, truyền thống, triển khai quy định ATGT, ký cam kết)

- Hoàn thành TKB; Lập hồ sơ tổ, nhóm, cá nhân; Lên LBG.

- Triển khai tuần sinh hoạt tập thể đầu năm

- Học tập nhiệm vụ năm học, chuyên đề bộ môn

- Tập nghi thức khai giảng. Chỉnh trang các phòng học.

- Trình nội dung cần XDCSVC lên hai xã, PGD

- Lao động, vệ sinh trường lớp. Trang trí lớp học

 

Tháng 9/2018

- Họp BGH mở rộng; Họp HĐSP( 04/9)

- Điều tra, xử lý, làm hồ sơ phổ cập GDTHCS

- Lế khai giảng năm học mới. Dạy chương trình từ tuần 1

- Triển khai thi Sáng tạo KHKT; trãi nghiệm sáng tạo;

- Bồi dưỡng HSG. Lập xong 8 đội tuyển HSG lớp 9

- Đăng kí, XD lập ch.trình, triển khai KH dạy thêm tại trường.

- Giáo dục kỹ năng phòng bệnh, tham gia giao thông.

- Kiểm tra nền nếp, hồ sơ tổ nhóm, cá nhân đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu trường, tổ, rà nội quy, quy chế.

- Lập lịch hoạt động năm học toàn trường, lịch hoạt động các bộ phận, các tổ chuyên môn, cá nhân CB, GV

- Tổ chức Hội nghị chi bộ, CC;VC( 14/9)

- Tổ chức đăng kí thực hiện các cuộc vận động, phong trào

- Tổ chức đăng ký Modul tự học BDTX.

- Phân công GV làm đề tài thi Dạy học tích hợp. Dự giờ GV

- Họp tổ chuyên môn; Họp tổ chủ nhiệm

- Thu BHYT học sinh

- Duyệt KH thu, hồ sơ miễn giảm. Thu học phí.

- ĐH Chi đoàn( 26/9)

- Duyệt kế hoạch nhà trường tại PGD

- Xây dựng thư viện tiên tiến

 

Tháng 10/2018

- Tổ chức họp BCH hội cha mẹ học sinh; Họp phụ huynh

- Tổ chức đại hội liên đội trường( 04/10).

- Bồi dưỡng HSG khối 9; thi chọn đội tuyển chính thức

- Tổ chức ngoại khoá giới tính cho HS khối 9

- Tổ chức CLB Tiếng Anh

- Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

- Xây dựng chủ đề dạy học HK1, nạp sản phẩm lên mạng

- Thành lập các đội tuyển dự thi cấp huyện các môn Toán – Văn - Anh (10-15/10)

- Tự học BDTX  xong Modul thứ nhất

- Kiểm tra toàn diện 6-7 GV. Dự giờ GV

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập THCS

- Thực hiện, thanh toán các hạng mục XHHGD.

- Phát thẻ BHYT cho GV,HS. Khám và lập số sức khoẻ lớp

- Đón các đoàn k.tra hành chính, chuyên ngành đầu năm.

- Hoạt động ngày PNVN 20/10

- BD giáo viên dự thi trường theo nhóm môn thi lần 1

 

Tháng 11/2018

- Thi GVG trường lần 2. Dự giờ giáo viên

- Bồi dưỡng HSG. Nạp danh sách thi HSG cấp huyện

- Thi HSG huyện các môn khối 9: Lý; Hoá; Sinh; Sử, Địa

- Lập lớp phụ đạo HS yếu kém.

- Hoàn thiện, nạp PGD hồ sơ HS thi Sáng tạo KHKT

- Thi văn nghệ giữa các khối; thi TDTT giữa các khối

- Tổ chức hội giảng 20/11

- Sinh hoạt chuyên môn (theo kế hoạch)

- Đôn đốc xong đề tài SKKN với trường

- Ktra định kỳ hồ sơ tổ, nhóm, cá nhân HK1.

- Nạp ma trận đề thi HK1,2 cho trường.

- Hoàn thiện SKKN đối với GV dự thi GVG

- Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đón đoàn KT CSVC trường học về đích NTM

 

Tháng 12/2018

- Làm đề thi lần 3 đối với GV dự thi GVG

- Tổ chức HKPĐ cấp trường. Phụ đạo HS yếu kém.

- Hoàn thành chương trình; Kiểm tra, đánh giá, xếp loại HK1

- Chọn lập, bồi dưỡng đội dự tuyển HSG 6,7,8

- Hoạt động kỉ niệm 22/12, giao lưu với hội cựu chiến binh xã Hồng Lộc.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường.

- Tự học BDTX  xong Modul

- Nạp SKKN cho PGD

- Kiểm tra toàn diện 6-7 GV. Dự giờ GV

- Chuẩn bị thanh quyết toán tài chính 2018.

 

Tháng 1/2019

- Sơ kết HK1 tổ, trường.  Nạp báo cáo sơ kết HK1

- Hoàn tất vào sổ điểm lớp,  SMas,  học bạ điểm, xếp loại HK1

- Thi dạy có ứng dụng CNTT hiệu quả dành cho GV.

- Bối dưỡng thi HSG tỉnh.. Bồi dưỡng dự tuyển HSG 6,7,8

- Hoàn thiện, nạp PGD hồ sơ HS thi STKHKT

- Tuyên truyền, kí cam kết chống pháo, về ngày 03/2

- Tham gia thi kiến thi  Hội thi GVCN giỏi cấp huyện

- Xây dựng chủ đề dạy học HK2, nạp sản phẩm lên THKN

- Tự học BDTX  xong Modul (theo kế hoạch)

- Thu học phí HK 2, học thêm.

- Vận động Tết cho học sinh nghèo

- Kiểm tra tài chính, kiểm kê CSVC 2018.

- Nghỉ Tết Nguyên đán. Trồng cây.

 

Tháng 2/2019

- Bối dưỡng thi HSG tỉnh. Bồi dưỡng dự tuyển HSG 6,7,8

- Tổ chức câu lạc bộ TDTT

- Đôn đốc thi STKH thanh thiếu niên nhi đồng

- Tổ chức lớp 9 tìm hiểu các nghề trên địa bàn huyện

- Sinh hoạt chuyên môn cụm (theo kế hoạch)

- Tự học BDTX  xong Modul thứ tư

- Viết xong cơ bản đề tài SKKN, hoàn thiện văn bản.

- Lập và duyệt kế hoạch phát triển 2019- 2020

- Tham gia thi Tin không chuyên cấp thành

- Tổ chức CLB Văn học, tham quan di tich Nguyễn Du

- Tổ chức HĐNGLL

 

 

Tháng 3/2019

- Khảo sát thử chất lượng giữa HK2 một số môn. Phụ đạo HS yếu kém.

- Thi HSG tỉnh lớp 9. Bồi dưỡng dự tuyển HSG 6,7,8

- Tổ chức CLB Dân ca ví giặm, Văn học, Toán học.

- Tổ chức HĐNGLL

- Ôn tập, bổ sung hồ sơ. Kiểm tra hoàn thành học nghề HS K8.

- Tổ chức lớp 9 tham quan trường dạy nghề, cơ sở sản xuất

- Tổ chức chuyên đề ôn thi lớp 10

- Sinh hoạt chuyên môn (theo kế hoạch)

- Hoàn thiện hồ sơ BDTX  nạp Ban giám hiệu

- Chấm SKKN 2018, hoàn thiện.

- Kiểm tra toàn diện 6-7 GV. Dự giờ GV

- Tổ chức sinh hoạt nhân ngày 8/3

- Tổ chức hoạt động 26/3

- Tham gia thi thực hành GVG huyện

 

 

Tháng 4/2019

- Phụ đạo HS yếu kém. Bồi dưỡng dự tuyển HSG 6,7,8

- Khảo sát chất lượng học sinh giỏi 6,7,8 (PGD); Tin học trẻ

- Tham gia tổ chức Ngày hội đọc.

- Tổ chức hội thảo tư vấn phân luồng HS sau lớp 9

- Thông báo hồ sơ TN khối 9. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10.

- Sinh hoạt chuyên môn (theo kế hoạch)

- Ktra định kì hồ sơ tổ, cá nhân HK2.

- Kiểm tra toàn diện 2-3 GV, hoàn thiện hồ sơ 22 GV

- Tổng kết các cuộc vận động năm học.

- Đón ktra Xanh sạch đẹp, chủ thập đỏ, Y tế, Đội, CĐ

- Tổ chức hoạt động trãi nghiệm ST cho học sinh và hoạt động NGLL

- Hoàn thành hồ sơ KĐCLGD; Hồ sơ thư viện đề nghị kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến.

 

Tháng 5/2019

- Phụ đạo HS yếu kém. Ôn tập chuẩn bị khảo sát.

- PGD khảo sát chất lượng đại trà cuối năm

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Hoàn thành chương trình, kiểm tra, đánh giá, xếp loại HK2

- Hoàn tất học bạ 6,7,8,9. Làm hồ sơ TN9, xét TN lớp 9( trước 25/5)

- Làm hồ sơ dự thi lớp 10. Dạy ôn thi vào lớp 10.

- Xét thi đua HS.  Họp phụ huynh 6,7,8,9

- Lễ tổng kết năm học. Bàn giao HS về địa phương hè 2019

- Đánh giá xếp loại GV theo chuẩn, viên chức gửi PGD, Nội vụ huyện.

- Xét thi đua GV. Nạp hồ sơ thi đua cho PGD.

- Tổng kết năm học, nạp các báo cáo cho PGD

- Thu hồi, kkê sách, thiết bị, công sản.

- Tập hợp, lưu hồ sơ tổ, nhóm, cá nhân 2018-2019

- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lên lớp 10

- Thi lên lớp 10.

 

Tháng 6;7/2019

- Thanh quyết toán tài chính năm học 2018-2019

- Kiểm tra tài chính.- CSVC

- Lập kế hoạch tu sửa, mua sắm CSVC hè 2019

- Thành lập ban phòng chống bão, lụt; trực hè

 

 

 

Tác giả: Nguyên Văn Tùng
Nguồn:thcshongtan.locha.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 811
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 4.327